Skip to content ↓

Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich

Osoba do kontaktu

dr inż. Edyta Puniach
tel.: 12 617 35 20
epuniach@agh.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, prof. uczelni
tel.: 12 617 44 86
pawelcwi@agh.edu.pl

mgr Krzysztof Kozak
tel.: 12 617 22 74
kozak@agh.edu.pl​​​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, prof. uczelni
tel.: 12 617 44 86
pawelcwi@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pokój 314, 513, 519

Strona internetowa studiów

http://bsl.agh.edu.pl/


Charakterystyka studiów

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
 • Podstawy prawa lotniczego – 2 pkt ECTS
 • Bezzałogowe statki powietrzne – 2 pkt ECTS
 • Podstawy prawa geodezyjnego i kartograficznego - 1 pkt ECTS
 • Zasady planowania lotów z wykorzystaniem BSL – 2 pkt ECTS
 • Podstawy fotogrametrii cyfrowej – 3 pkt ECTS
 • Przetwarzanie danych fotogrametrycznych pozyskanych w wyniku nalotów bezzałogowych - 3 pkt ECTS
 • Metody opracowania typowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zobrazowań pozyskanych z BSL – 2 pkt ECTS
 • Integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym i fotogrametrią naziemną – 3 pkt ECTS
 • Georeferencja opracowań fotogrametrycznych – 1 pkt ECTS
 • Termografia - 1 pkt ECTS
 • Zobrazowania wielospektralne – 2 pkt ECTS
 • BSL w szacowaniu szkód – 2 pkt ECTS
 • BSL w inwentaryzacji obiektów zabytkowych – 2 pkt ECTS
 • Inwentaryzacja kopalni odkrywkowych i pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem BSL – 2 pkt ECTS
 • Inspekcja wizyjna oraz pomiary obiektów wysmukłych i liniowych z wykorzystaniem BSL – 1 pkt ECTS
 • Pomiary atmosferyczne z wykorzystanie dronów – 1 pkt ECTS

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiądzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, podstaw fotogrametrii cyfrowej oraz pracy w oprogramowaniu do obróbki danych pozyskanych z pokładu BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć uczestnik studiów będzie potrafił pozyskać materiał pomiarowy z pokładu BSL, odpowiednio go przetworzyć, opracować typowe produkty fotogrametrii lotniczej z danych pozyskanych z BSL (np. ortofotoplany, modele 3D, „chmury punktów”) dla charakterystycznych obiektów pomiarowych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
min. 20, max. 35


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka