Skip to content ↓

Dokumenty dla kandydatów

Regulamin studiów podyplomowych w AGH


Zarządzenie Nr 6/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych


Uczestnik ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i zobowiązaniu się do jego przestrzegania.


 

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe organizowane w AGH


Uwaga! to jest przykładowy formularz zgłoszeniowy.
Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest przez Organizatorów studiów podyplomowym na poszczególnych Wydziałach AGH. Dlatego w przypadku rekrutacji, na wybrany z naszej oferty kierunek studiów podyplomowych, każdorazowo należy kontaktować się z Organizatorem studiów na danym Wydziale AGH.


 

Stopka