Skip to content ↓

Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym

Osoba do kontaktu

lic. Monika Nosal
tel.: 12 617 31 53
mnosal@agh.edu.pl​​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. uczelni
tel.: 12 617 45 12 
szua@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Gazowniczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon D-2, pok. 3.06

Strona internetowa studiów

http://zwpnig.pl/


Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Celem studiów jest aktualizacja oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle naftowym i gazowniczym, m.in. w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, prawa gospodarczego, zarządzania finansami, oceny inwestycji, technik negocjacyjnych czy zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem gazowniczym
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość zarządcza
 • Marketing
 • Systemy zarządzania jakością
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Przywództwo w organizacji i podejmowanie decyzji
 • Techniki negocjacyjne i umiejętności personalne
 • Inwestycje (ocena efektywności inwestycji)
 • Ekonometria
 • Gospodarka zasobami środowiska

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz zarządzania finansami. Nabiorą umiejętności w technikach negocjacyjnych, jak również w ocenie efektywności inwestycji. Posiądą też wiedzę z zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka