Skip to content ↓

Zarządzanie talentami w branży technologicznej (Talent Management in Tech Companies)

Osoba do kontaktu

lic. Aneta Nosal
tel.: 12 617 42 52
anosal@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr Tomasz Piróg
tel.: 12 617 42 50
pirog@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny

ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
pawilon C-7, pokój 0.09

Strona internetowa studiów

https://talent-management.pl/


Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Talent Management in Tech Companies jest edukacja wysokiej jakości specjalistów oraz managerów, którzy będą świadomie tworzyć przyjazne środowisko pracy dla talentów branży technologicznej (obejmującej firmy hi-tech, IT, engineering, telecom). Osoby te będą kreować i wdrażać strategie jako managerowie, specjaliści ds. rekrutacji, eksperci HR lub strategiczni partnerzy dla biznesu/zarządu w obszarach:

 • pozyskiwania talentów, 
 • zarządzania talentami,
 • kultury organizacyjnej i budowania zaangażowania,
 • HR business partneringu,
 • zarządzania projektami wg nowoczesnych metodyk.

Zajęcia realizowane w ramach studiów będą gwarantować wysoką jakość przekazywanej wiedzy i najlepszych praktyk. Wśród wykładowców przeważają specjaliści i liderzy, osoby posiadające praktyczne doświadczanie pracy w firmach o globalnym i lokalnym zasięgu. Wykładowcy ci na co dzień tworzą i wdrażają nowoczesne strategie dotyczące zarządzania talentami branży technologicznej oraz kreują nowe trendy obowiązujące w tym zakresie.  Gwarantem jakości zajęć będzie również fakt, że przewidujemy nauczanie w małych grupach studenckich (ok. 24 os.), prowadzone w oparciu o warsztaty i konwersatoria. 

Program studiów

Link do Sylabusa

Studia pozwalają rozwinąć umiejętności przydatne w tej specyficznej branży, którą cechuje wysoka pozycja rynkowa pracowników i kandydatów. Program studiów uwzględnia specyfikę sektora technologicznego, w którym wiedza i doświadczenie pracowników stanowią kluczową wartość dla pracodawców, a realia rynku pracy wymuszają na firmach konieczność aktywnego poszukiwania kandydatów i zwiększoną wrażliwość na potrzeby zatrudnionych osób.

PROGRAM

I. Project & Organization Management

 1. Project Management Foundation. Wprowadzenie do zarządzania projektami (6h)
 2. Zwinne metodyki zarządzania projektem - Scrum  (12h)
 3. Zarządzanie zmianą (8h)
 4. Efektywne kształtowanie oraz zarządzanie kulturą organizacyjną w organizacji. (8h)
 5. Employee Experience Design (Projektowanie doświadczeń związanych z miejscem pracy) (8h)
 6. Antropologia miejsca pracy (8h)
 7. Prawne aspekty zatrudnienia w branży technologicznej (12h)
 8. Budowanie i prowadzenie zespołów (6h)

II. Talent Acquisition & Recruitment Management

 1. Agile Ways of Working - Budowanie kultury Agile w organizacji (8h)
 2. Psychologia Rekrutacji i Selekcji (6h)
 3. Analiza Rynku i dobór strategii rekrutacyjnych (6h)
 4. Zarządzanie kandydatem w procesie rekrutacji (6h)
 5. Active Sourcing – Efektywne metody pozyskiwania kandydatów (8h)
 6. Strategia budowania marki pracodawcy (8h)
 7. Social media i storytelling w rekrutacji i zarządzaniu talentami (8h)
 8. On-boarding. Program adaptacji nowego pracownika (6h)
 9. Analiza danych w HR (12h)

III. HR & Talent Management

 1. Talent Acceleration i Mapy Karier  (8h)
 2. Performance management. Zarządzanie efektywnością (8h)
 3. Talent Management & zarządzanie kompetencjami (6h)
 4. Learning and Development. Szkolenia i rozwój zawodowy (12h)
 5. Employee engagement. Budowanie zaangażowania pracowników (4h)
 6. Systemy i narzędzia motywacyjne (6h)
 7. Retencja i rotacja pracowników IT (6h)
 8. HR Business Partnering (16h)
 9. Digital HR (6h)
 10. Diversity&Inclusion Management – zarządzanie różnorodnością (8h)

Sylwetka absolwenta

Adresatami studiów są osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania talentami, HR business partneringu, zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania strategii HR i rekrutacji (talent acqusition), budowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami i strukturami organizacyjnymi  (kierownicy liniowi, managerowie średniego szczebla, kadra zarządzająca) w firmach branży technologicznej.

Absolwent studiów może podjąć pracę jako:

 • HR Specialist / Specjalista ds. HR / HR Administrator,
 • IT/technical Recruiter / Specjalista ds. Rekrutacji,
 • Talent Acquitition Consultant / Recruitment Consultant,
 • HR Business Partner / HR Partner Biznesu,
 • HR Manager / Manager ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi,
 • Talent Acquisition Manager / Kierownik ds. Rekrutacji,
 • Recruitment Team Leader / Recruitment Manager,
 • IT/engineering Team Leader / Kierownik Zespołu,
 • IT/engineering Resource Manager​.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
24


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka