Skip to content ↓

Zarządzanie systemami logistycznymi

Osoba do kontaktu

mgr inż. Ewa Dusza
tel.: 12 617 43 66
zslog@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Adam Lichota
tel.: 12 617 49 57
alichota@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 213

Strona internetowa studiów

http://logistykastudia.pl/


Charakterystyka studiów

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania logistycznego. W trakcie studiów zostaną przedstawione zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego, jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Nadrzędnym celem studiów jest dwustronny, łączący teorię z praktyką, przekaz wiedzy. Właściwie dobrane proporcje wykładów oraz ćwiczeń dają możliwość zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa
 • Zarządzanie zapasami
 • Prognozowanie w logistyce
 • Logistyka produkcji
 • System ERP w zastosowaniach logistycznych
 • E-logistyka
 • Gospodarka magazynowa
 • Modelowanie i symulacja procesów logistycznych

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są do:

 • kadry kierowniczej oraz pracowników działów logistycznych i innych jednostek kierujących systemami logistycznymi lub ich częścią, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzę o rozwoju logistyki,
 • osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.
   

W trakcie studiów przedstawione zostaną zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego, jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Umożliwi to studentom zdobycie następujących umiejętności:

 • analizy, syntezy i oceny jakości procesów logistycznych w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem aspektów niepewności,
 • planowania, sterowania i kontroli za pomocą łańcucha dostaw w kontekście podstawowych funkcji zarządzania (finansowej, operacyjnej i marketingowej),
 • zastosowania odpowiednich metod prognozowania w zadaniach logistycznych,
 • zastosowania istniejących nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemach logistycznych,
 • samodzielnego rozwiązywania zagadnień lokalizacji, projektowania powierzchni magazynowej oraz rozmieszczenia produktów w magazynie uwzględnieniem specyfikacji produktu,
 • doboru nowoczesnych narzędzi i oprogramowania w zarządzaniu magazynem,
 • rozwiązywania zagadnień związanych z utrzymaniem zapasów,
 • badania i projektowania systemów transportowych oraz zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
40


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka