Skip to content ↓

Zarządzanie sprzedażą

Osoba do kontaktu

mgr inż. Aneta Ochońska
tel.: 12 617 39 92
ochonska@agh.edu.pl
sp-zs@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Paweł Filipowicz
tel.: 12 617 46 72
pawelfil@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102

Strona internetowa studiów

www.zs.zarz.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Program studiów zapewnia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z obszaru zarządzania sprzedażą. Studia te zapewniają solidną wiedzę z marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Osobom z doświadczeniem umożliwiają usystematyzowanie posiadanej wiedzy. Program zajęć przygotowany jest z myślą o menedżerach sprzedaży średniego i wyższego szczebla.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Prawo
  • Marketing
  • Finanse
  • Zarządzanie
  • Badania operacyjne
  • Seminaria

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania AGH, których wiedza oraz analizy konkretnych przypadków będą wykorzystywane podczas zajęć.

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu ogólnie pojmowanego procesu zarządzania sprzedażą przy uwzględnieniu dziedzin pomocniczych takich jak prawo, finanse czy badania operacyjne. Studia wzbogacają wiedzę z zakresu zarządzania funkcją handlową przedsiębiorstw oraz umożliwiają zdobycie nowych specjalistycznych kwalifikacji poszukiwanych szczególnie w obszarze handlu i dystrybucji.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. Aneta Ochońska
tel.: 12 617 39 92
ochonska@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
do końca II 2024 r.

Opłaty:
5 000 zł

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych zjazdów. Przewiduje się około 12 zjazdów, w sobotę od godz. 9.00, w niedzielę do godz. 16.00. Razem studia obejmują około 170 godz. zajęć.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem)
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka