Skip to content ↓

Zarządzanie projektami – kwalifikacje Project Managera

Osoba do kontaktu

mgr inż. Aneta Ochońska
tel.: 12 617 39 92
sp_zarzproj@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. uczelni
tel.: 12 617 42 74
achlebo@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102

Strona internetowa studiów

www.zrnt.zarz.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr w zakresie zarządzania projektami, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania zespołami projektowymi oraz do zarządzania programami i portfelami projektów na poziomie zarządu organizacji.

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z metodykami zarządzania projektami propagowanymi przez wiodące profesjonalne organizacje, zapewnieniem efektywności projektów oraz systemami informatycznymi wspomagającymi aplikacje omawianych instrumentów.

Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć: wykłady, warsztaty i projekty realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: prezentacji multimedialnych, platformy e-learning i filmów edukacyjnych.

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek administracyjnych, która w praktyce styka się z problematyką zarządzania projektami oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. W szczególności oferta programowa skierowana jest do:

 • właścicieli firm;
 • dyrektorów i członków zarządów przedsiębiorstw;
 • kadry zarządzającej monitorującej realizację projektów;
 • kadry zarządzającej projektami, m.in. w takich branżach jak: budowlano-montażowa, elektromaszynowa, energetyczna, poszukiwań i eksploatacji złóż, informatyczna, medialna;
 • kadry zaangażowanej w realizację projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, badawczo-rozwojowych, marketingowych i szkoleniowych;
 • kadry zaangażowanej w realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich;
 • osób planujących kontynuację swojej kariery w obszarze zarządzania projektami, absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami.

Warunkiem przyjęstąpienia do rekturacji są ukończone studia wyższe I lub II stopnia.

Program studiów

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych aspektów i narzędzi zarządzania projektami. Sczególny nacisk został położony na kwestie praktyczne związane z tradycyjnymi i zwinnymi metodykami zarządzania projektami, z zapewnieniem efektywności projektów oraz systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie projektami i portfelem projektów. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe i obieralne. Razem to 180 godzin zajęć.

Oferowane są trzy specjalności. Specjalność "Zarządzanie projektami przemysłowymi i infrastrukturalnymi" jest adresowane do szerokiego grona studentów zaintersowanych zarządzaniem projektami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Specjalność ta jest specjalnością najbardziej uniwersalną, skupia się na problemach typowych dla wielu sektorów. Specjalność "Zwinne zarządzanie projektami" jest adresowana do studetnów zainteresowanych zarządzaniem projektami w sektorze IT oraz w przedsiębiorstwach innych sektorów impleementujących metodyki zwinne i hybrydowae. Specjalność "Metodyka PRINCE2" jest skierowana do studentów zainteresowanych egzaminem PRINCE2 Foundation, a zakres tematyczny jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami tego egzaminu certyfikującego.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek administracyjnych, która w praktyce styka się z problematyką zarządzania projektami oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

W szczególności zaproponowana oferta programowa skierowana jest do:

 • właścicieli firm
 • dyrektorów i członków zarządów przedsiębiorstw
 • kadry zarządzającej monitorującej realizację projektów
 • kadry zarządzającej projektami, m.in. w takich branżach jak: budowlano-montażowa, elektromaszynowa, energetyczna, poszukiwań i eksploatacji złóż, informatyczna, medialna
 • kadry zaangażowanej w realizację projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, badawczo-rozwojowych, marketingowych i szkoleniowych
 • kadry zaangażowanej w realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • osób planujących kontynuację swojej kariery w obszarze zarządzania projektami
 • absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister), pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami.

Po ukończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną dotyczącą współczesnego zakresu zarządzania projektami, jak również umiejętnościami z zakresu przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów w stopniu wymaganym do swobodnego funkcjonowania w praktyce organizacji działających dla zysku i non-profit.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, uczelnię o marce europejskiej, jest najlepszym potwierdzeniem aktualnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami. Dodatkowo program studiów zapewnia przygotowanie do egzaminów certyfikujących na menedżerów projektów, prowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Libcza miejsc:
50


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka