Skip to content ↓

Zarządzanie produkcją

Osoba do kontaktu

dr inż. Jacek Obrzud
tel.: 12 617 42 96
tel. kom.: 604 173 465
jobrzud@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Jacek Obrzud
tel.: 12 617 42 96
tel. kom.: 604 173 465
jobrzud@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 215

Strona internetowa studiów

www.produkt.zarz.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania produkcją. W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Szczególne miejsce w kształceniu znalazły aspekty praktyczne oraz problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych. W nowatorski sposób przedstawione będą problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • System produkcyjny (operacyjny) i jego otoczenie
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Zintegrowane systemy wytwarzania
 • Analiza produkcji
 • Marketing przemysłowy
 • Organizacja i normowanie czasu pracy
 • Zarządzanie projektami
 • Produktywność i efektywność systemów – Lean Manufacturing
 • Projektowanie produktu
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Symulacja procesów biznesowych
 • Planowanie kosztów
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do:

 • absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną zdobyć nowe, bardzo poszukiwane na rynku pracy umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją,
 • pracowników działu produkcji, którzy pragną podnieść skuteczność swoich działań,
 • osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.

W trakcie studiów uczestnicy poznają  podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia i  metody zarządzania produkcją. Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest zarządzanie produkcją.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dodatkowe informacje rekrutacyjne znajdują się na stronie:
www.produkt.zarz.agh.edu.pl 

Libcza miejsc:
35


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka