Skip to content ↓

Zarządzanie organizacją IT (IT Business Management)

Osoba do kontaktu

lic. Aneta Nosal
tel.: 12 617 42 52
anosal@agh.edu.p

Kierownik studiów

dr Tomasz Piróg
tel.: 12 617 42 50
pirog@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny

ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
pawilon C-7, pokój 0.09

Strona internetowa studiów

http://business-management.pl/


Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest edukacja osób, które wybierają ścieżkę menedżerską w branży IT. Studia są kierowane do liderów, kierowników oraz specjalistów z potencjałem na rozwój w obszarze menedżerskim w sektorze IT. Studia kształcą w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, budowania i kierowania zespołami, przywództwa, nowoczesnej ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz umiejętności menedżerskich. Mocną podstawą programową są kursy z zakresu zwinnego zarządzania projektami IT oraz z obszaru technologii i tworzenia architektury systemów informatycznych.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów został skonstruowany z myślą o inżynierach oraz osobach, które mogą wykazać się doświadczeniem technicznym w branży IT i chcą poszerzyć swoje kompetencje w celu rozwoju w obszarze menedżerskim.
Zajęcia realizowane w ramach studiów gwarantują wysoką jakość przekazywanej wiedzy i najlepszych praktyk. Wśród wykładowców przeważają specjaliści i liderzy, osoby posiadające praktyczne doświadczanie w pracy w firmach o globalnym i lokalnym zasięgu. Wykładowcy ci na co dzień tworzą i wdrażają nowoczesne strategie dotyczące zarządzania zespołami, działami, produktem i projektami w branży IT oraz kreują nowe trendy obowiązujące w tym zakresie.  Gwarantem jakości zajęć jest również nauczanie w małych grupach studenckich (ok.24 osób), prowadzone głównie w oparciu o warsztaty i konwersatoria.
Studia obejmują 208 godzin dydaktycznych podzielonych na 3 bloki tematyczne:

 • Strategic & Operation Management,
 • IT Project Management,
 • Managerial Skills.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe IT Business Management adresowane są do:  

 • absolwentów kierunków technicznych i inżynieryjnych o specjalności informatyka, elektronika, automatyka, telekomunikacja i pokrewne, którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • specjalistów: programistów, developerów, inżynierów oprogramowania, testerów itp., którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • specjalistów IT, którzy mają background techniczny (min. wykształcenie inżynieryjne, techniczne), którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • kierowników zespołu, team leaderów, menedżerów z organizacji IT, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w obszarze strategicznego zarządzania organizacją, działem lub zespołem IT;
 • menedżerów średniego szczebla (team leadearzy) i wyższego, którzy zarządzają zespołami, działami, jednostkami organizacyjnymi IT, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, strategicznego zarządzania organizacją, rozwojem pracowników.

Studia są skierowane do tych, którzy chcą rozwijać swą karierę w kierunku pracy na stanowiskach:

 • IT Manager / kierownik IT / dyrektor IT,
 • Software Engineering Manager / Software Development Manager,
 • IT/engineering Team Leader / kierownik zespołu,
 • Technical Team Leader,
 • CEO / COO / CTO,
 • Managing Director,
 • IT/engineering Resource Manager,
 • Development Manager

oraz

 • do właścicieli lub osób zarządzających startupami i małymi firmami branży IT.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
W pierwszej kolejności na studia przyjmowane będą osoby spełniające minimum jeden z dwóch powyższych warunków. Pozostali kandydaci będą rekrutowani w przypadku dostępnych miejsc wolnych zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Liczba miejsc:
24

Dodatkowe wymagania dla kandydatnów:

Dodatkowo kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:

 • wykazać się min. dwuletnim doświadczeniem zawodowym w branży IT,
 • posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie).

W przypadku niezapełnienia limitu miejsc pod koniec rekrutacji zostaną rozpatrzone wnioski osób, które nie spełniają powyższych kryteriów.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka