Skip to content ↓

Zarządzanie nieruchomościami

Osoba do kontaktu

mgr inż. Agnieszka Bańdo
tel. 12 617 42 22
abando@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw. AGH
tel.: 12 617 39 92
plebkows@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 2

Strona internetowa studiów

http://www.zarzadca.zarz.agh.edu.pl/


Charakterystyka studiów

Studia organizowane są w trybie jednostopniowym. Obejmują 185 godzin dydaktycznych. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami przez osoby, które już administrują budynkami oraz pośredniczą w wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, bądź też zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze.

Studia przeznaczone są dla osób aktualnie wykonujących zawód zdministratora nieruchomości lub planują jego wykonywanie, dla kadry kierowniczej i dla specjalistów, którzy pracują w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami. Studia przygotowują do zawodu, osoby zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze. Wymagane jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia.

Program studiów

Link do Sylabusa

I semestr

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego i prawo zobowiązań
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Ochrona danych osobowych
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Podstawy budownictwa
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Podstawy marketingu
 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

II semestr

 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy planowania i kalkulacji kosztów
 • Przeglądy techniczne i remonty
 • Podstawy kosztorysowania
 • Standardy etyka zawodowa i organizacje zarządców nieruchomości
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszanymi
 • Zarządzanie nieruchomościami biurowymi i centrów handlowych
 • Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
 • Praca dyplomowa

Sylwetka absolwenta

Studia Zarządzanie nieruchomościami przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie wykonujących zawód administratora  nieruchomości, kadry kierowniczej i dla specjalistów, którzy pracują w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami. Studia przygotowują do zawodu osoby, które zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Libcza miejsc:
30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka