Skip to content ↓

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Osoba do kontaktu

Danuta Sonik
tel.: 12 617 43 56
tel. kom.: 603 580 342
dsonik@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Bartosz Soliński
tel.: 12 617 42 82
bsolinski@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 214

Strona internetowa studiów

www.zj.zarz.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy  inżynierskiej z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz uzyskanie certyfikatów przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością (SZJ), tzw. Pełnomocnika SZJ oraz audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP).

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i doskonaleniem jakości w przedsiębiorstwach, kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości, którzy chcą uzupełnić swoja wiedzę i umiejętności. Studia są  przeznaczone także dla osób, które chciałyby taką wiedzę i umiejętności zdobyć oraz osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo) oraz certyfikat przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ (tzw. Pełnomocnika SZJ).

Program studiów

 

Program studiów obejmuje 18 przedmiotów dotyczących tematyki zarządzania jakością oraz konsultacje. Razem jest to 180 godzin zajęć. Słuchacze maja okazje zapoznać się z klasycznymi jak i współczesnymi koncepcjami zarządzania jakością , stosowanymi w przedsiębiorstwach, systemami nadzoru i doskonalenia jakości procesów oraz stosowanych w nich metod.

 • Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
 • Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją,
 • Aspekty prawne zarządzania jakością – normalizacja, akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE,
 • System Zarządzania jakością  ISO 9001
 • Metody zarządzania jakością,
 • Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych – SPC i MSA,
 • Produkcja w klasie światowej i szczupłe wytwarzanie – WCM i Lean Manufacturing,
 • Ekonomika Jakości,
 • Metodyka Lean  Six  Sigma,
 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (ISO 22000),
 • Zarządzanie projektami w systemach jakości,
 • System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949,
 • Wdrażanie, audit i certyfikacja systemów zarządzania.
 • Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania
 • Zarządzanie jakością usług

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania AGH oraz wybitnych praktyków audytorów wiodących z jednostek certyfikujących TIC (TIC – TÜV International Certification) i szkoleniowych, jak i menedżerów ds. jakości i produkcji wybranych przedsiębiorstw, na co dzień stykających się z problematyką zarządzania jakością. Dodatkowo organizowane są fakultatywne zajęcia w formie sesji wyjazdowej. 

Sylwetka absolwenta

Program studiów podyplomowych dostarcza uczestnikowi wiedzę inżynierską i z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością. Tym samym zostaje przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych oraz odpowiednimi certyfikatami.

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością służących zapewnieniu jakości i doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz umiejętności wdrażania i auditowania systemów zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001), ochroną środowiska (ISO 14001), bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz specjalistycznych branżowych z zakresu motoryzacji (IATF 16949).

Uczestnicy będą także zapoznawani z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektem, organizowania, projektowania i zarządzania produkcją, ekonomiką  jakości, analizą ryzyka oraz systemem oceny zgodności wyrobów na terenie UE.

Uczestnicy uzyskają kompetencje umożliwiające sprawowanie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ oraz kompetencje audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania, które zostaną potwierdzone certyfikatami z ww. obszarów, uzyskanymi na podstawie odpowiednich egzaminów przeprowadzonych w trakcie trwania studiów podyplomowych w ramach wniesionej opłaty za studia.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i wpłat na konto. Wymagania wstępne dla kandydatów na studia: posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magistra, licencjata lub inżyniera)

Liczba miejsc:
42


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka