Skip to content ↓

Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. uczelni
tel.: 12 617 45 12 
szua@agh.edu.pl
h2bio@agh.edu.pl

lic. Monika Nosal
tel.: 12 617 31 53
mnosal@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. uczelni
tel.: 12 617 45 12 
szua@agh.edu.pl
h2bio@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Gazowniczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 328


Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie wytwarzania, transportu i użytkowania odnawialnych paliw gazowych tj. wodoru i biogazu. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi funkcjonowania sektora gazowego, aspektami zarządzania projektami inwestycyjnymi. W programie studiów ujęto zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz znaczeniem technologii wodorowych w przemyśle gazowniczym. Studia trwają dwa semestry i obejmują 205 godz. wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez zaproszonych wykładowców, w tym specjalistów posiadających doświadczenie w sektorze gazowym oraz w zakresie produkcji wodoru i biogazu.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Transformacja sektora energetycznego Polski,
 • Prawne aspekty użytkowania odnawialnych paliw gazowych,
 • Podstawy termodynamiki i gazownictwa,
 • Technologie energetyki odnawialnej,
 • Technologie produkcji wodoru,
 • Sekwestracja i utylizacja CO2,
 • Energetyczne wykorzystanie wodoru,
 • Planowanie, budowa i eksploatacja biogazowni,
 • Podstawy produkcji biogazu,
 • Procesy oczyszczania biogazu oraz możliwości zagospodarowania biogazu i biometanu,
 • Wykorzystanie sieci gazowej do transportu odnawialnych paliw gazowych oraz modelowanie sieci gazowej,
 • Ekonomika pozyskania i użytkowania odnawialnych paliw gazowych

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką pozyskania i wykorzystania wodoru i biometanu.

Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą produkcji wodoru i biogazu, oczyszczania biogazu, magazynowania wodoru, wykorzystania sieci gazowych do transportu odnawialnych paliw gazowych. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
minimum 20, maksimum 30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka