Skip to content ↓

Wentylacja i klimatyzacja obiektów

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH
tel.: 12 617 20 68
borowski@agh.edu.pl

dr inż. Rafał Łuczak
tel.: 12 617 21 59
rluczak@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Rafał Łuczak
tel.: 12 617 21 59
rluczak@agh.edu.pl​​​​​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądoweji Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 24

Strona internetowa studiów

wiko.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach. Studia są kierowane do osób zatrudnionych w firmach branży klimatyzacyjnej, biurach projektowych oraz produkujących urządzenia, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze. Absolwent studiów podyplomowych nabywa wiedzę z zakresu klimatyzacji obiektów, instalacji ogrzewania, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapozna się również z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowaniem automatyki i sterowania w instalacjach klimatyzacyjnych oraz zagadnieniami z wentylacji pożarowej.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Systemy klimatyzacji budynków
 • Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji
 • Instalacje ogrzewania budynków
 • Programy komputerowe w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
 • Instalacje chłodnicze
 • Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Automatyka i sterowanie w instalacjach klimatyzacyjnych
 • Wentylacja pożarowa
 • Praktyczne zastosowania klimatyzacji w obiektach

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z branżą grzewczą, wentylacją i klimatyzacyjną HVAC. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie systemów HVAC w obiektach. Po uzyskaniu wymaganych programem zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz po obronie samodzielnie przygotowanej pracy końcowej uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry 
(zajęcia rozpoczynają się 2 III 2024 r.)

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
15


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 24

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
dr inż. Rafał Łuczak
tel.: 12 617 21 59
rluczak@agh.edu.pl

Termin zgłoszeń:
do 16 II 2024 r.

Opłaty:
6 000 zł (całość)

Istnieje możliwość płatności ratalnej. Numer rachunku bankowego zostanie podany uczestnikom przy składaniu wniosku zgłoszeniowego.  

Informacje dodatkowe:
Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe oraz zajęcia terenowe. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w formie 15 dwudniowych sesji dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty co dwa tygodnie. Zajęcia terenowe realizowane będą w formie wyjazdu do wybranych inwestycji związanych z tematyką studiów podyplomowych.
Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania. 
Zajęcia rozpoczynają sie 2 III 2024 r.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem)
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych
 • poświadczenie wniesienia  bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł

Stopka