Skip to content ↓

Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych

Osoba do kontaktu

dr inż. Kazimierz Piergies
tel.: 12 617 20 89
piergies@agh.edu.pl​​​​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. Uczelni
pawilon A-1, pokój 121
tel.: 12 617 21 80
obracaj@agh.edu.pl

​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądoweji Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 121


Charakterystyka studiów

Studia dotyczą zasad projektowania i eksploatacji złożonych systemów klimatyzacyjnych w górnictwie podziemnym. Zakres tematyczny obejmuje: podstawy chłodnictwa, podstawy wentylacji wyrobisk podziemnych, teorię wymiany ciepła w kopalni podziemnej oraz rozwiązania techniczne, zasady projektowania i zabudowy oraz eksploatacji układów chłodniczych w kopalniach podziemnych, urządzeń chłodniczych w górnictwie.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne i zajęcia terenowe w następującym zakresie:

 • Mikroklimat wyrobisk górniczych
 • Podstawy chłodnictwa
 • Prognozowanie zagrożenia temperaturowego
 • Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych I
 • Wentylacja wyrobisk górniczych
 • Wymiana ciepła i wymienniki
 • Zajęcia terenowe
 • Automatyka chłodnicza i układy zasilająco-sterujące
 • Eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych w górnictwie
 • Regulacje prawne w obrocie czynnikami chłodniczymi
 • Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych II
 • Systemy klimatyzacji kopalń
 • Zajęcia terenowe
 • Seminarium i praca końcowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu wentylacji kopalń podziemnych, projektowania i eksploatacji systemów klimatyzacji z uwzględnieniem wpływu procesów technologicznych podczas prowadzenia robót górniczych w górotworze na dużych głębokościach. Absolwent jest przygotowany do opracowywania i wdrażania rozwiązań zapewniających poprawę bezpieczeństwa pracy w trudnych warunkach mikroklimatu wyrobisk górniczych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
25

Zajęcia odbywać się będą w formie co dwutygodniowych zjazdów (piątek po południu i sobota). Zajęcia terenowe są w formie wyjazdu do wybranych zakładów górniczych z zabudowanymi instalacjami klimatyzacyjnymi.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka