Skip to content ↓

Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika (User Experience & Product Design)

Osoba do kontaktu

lic. Aneta Nosal
tel.: 12 617 42 52
anosal@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr Maria Stojkow
tel.: +48 889 505 377
stojkow@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny

ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
pawilon C-7, pokój 0.09

Strona internetowa studiów

https://ux.agh.edu.pl/


Charakterystyka studiów

Studia User Experience & Product Design uczą podejścia do tworzenia produktów interaktywnych w oparciu o wiedzę, a nie przeczucia, tak aby zaprojektowane produkty były intuicyjne i wartościowe dla użytkowników. Studia rozwijają kompetencje badawcze, strategiczne, projektowe i liderskie. Ich program oparty jest na metodyce Human-Centered Design, czyli projektowania zorientowanego na człowieka, i jest realizowany zgodnie z duchem Lean Startup. Wykładowcy kładą nacisk na efektywne techniki badania i projektowania doświadczeń użytkownika, łatwo osiągalne także dla małych zespołów projektowych czy start-upów. Pokazują, jak włączyć działania projektowe w codzienną pracę całego zespołu, jak robić to w zgodzie z agile i ze wszystkimi interesariuszami projektu.

Studia kładą nacisk na zdobywanie wiedzy poprzez praktykę i zanurzenie
w doświadczeniu, dzięki  rozwiązywaniu przez studentów realnego problemu projektowego, pracy w małych zespołach pod okiem mentorów, dzięki współpracy z partnerem biznesowym oraz zajęciom z doświadczonymi praktykami.

Zajęcia  odbywać się będą w formie stacjonarnej.

Program studiów

Link do Sylabusa

Blok 1 - Learn

 • Wprowadzenie do user experience design
 • Badania UX
 • Analiza badań jakościowych
 • Wstęp do analizy biznesowej
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Strategia UX
 • Warsztaty projektowe
 • Konsultacje z mentorem

Blok 2 - Design

 • Modelowanie
 • Inżynieria użyteczności i dostępność
 • Wzorce i systemy projektowe
 • Projektowanie treści
 • Szkicowanie rozwiązań
 • Prototypowanie
 • Interakcja w nowych technologiach
 • Projektowanie graficzne i wizualizacja danych
 • Konsultacje z mentorem

Blok 3 - Measure

 • Jakościowa ewaluacja UX
 • Badania ilościowe UX
 • Prezentacja i krytyka designu
 • Konsultacje z mentorem

Blok 4 -Manage

 • Lean product management
 • Design thinking
 • Współpraca w zespole produktowym
 • Kultura UX w organizacji
 • Technologia i społeczeństwo
 • Myślenie wizualne
 • UX w implementacji

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są nie tylko do (przyszłych) projektantów, ale także do kierowników produktu i wszystkich decydentów, którzy pracują nad rozwojem produktów interaktywnych. Program łączy dwa światy: projektanta i kierownika produktu, pokazując, że projektowanie zaczyna się od lepszego zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają daleko poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. Studia przygotowują także do pracy w zespole i w organizacji, pokazując, że projektant nigdy nie działa w pojedynkę.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:

Pierwszeństwo w dostaniu się na studia będą miały osoby biorące udział we wcześniejszych rekrutacjach (tzn. takie, które złożyły dokumenty, jednak nie dostały się na studia). Za każdy wcześniejszy udział w rekrutacji kandydat uzyskuje 1 punkt.  Informacja o ilości wcześniejszych rekrutacji musi znaleźć się w treści lub tytule maila.
O przyjęciu na studia decyduje ilość przyznanych punktów. W przypadku osób z identyczną liczbą punktów będzie liczyła się kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc:
32

Dodatkowe informacje:

Od edycji 2023/2024L rekrutacja na studia jest możliwa jedynie po zarejestrowaniu się do systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika (User Experience & Product Design) - IRK (agh.edu.pl).
Zachęcamy byście Państwo zarówno założyli sobie konto przed rekrutacją, jak i przygotowali wszelkie niezbędne dokumenty tj. zdjęcie/skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz  formularz  zgłoszeniowy, który należy ściągnąć z systemu IRK. Należy go wydrukować, podpisać i zeskanować. Ważne by załączyć wszelkie wymagane dokumenty, gdyż tylko wtedy możliwe jest przyjęcie na studia. Dowód wpłaty załączacie Państwo dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia. 
Po zarejestrowaniu się w  systemie IRK osoby rekrutujące się na studia powinny dokonać zgłoszenia się na studia, czyli muszą kliknąć w zakładkę "zapisz się". Po zapisaniu się na studia osoby rekrutujące się muszą w systemie IRK potwierdzić swoją kandydaturę, a następnie krok po kroku załączać dokumenty rekrutacyjne.
Zakładka "zapisz się" będzie aktywna dopiero od dnia rozpoczęcia rekrutacji, tj 12 lutego 2024.      

Ważne daty:
12.02.2024 godzina 8.00 start rekrutacji. Rekrutacja trwa do 18.02.2024
26.02.2024  ogłoszenie wyników
do 28.02.2024 osoby, które dostały w systemie informację o zakwalifikowaniu muszą wpłacić I ratę 


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Humanistyczny

Rekrutacja na studia jest możliwa jedynie po zarejestrowaniu się do systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). >>> Link do rekrtuacji


Zachęcamy byście Państwo zarówno założyli sobie konto przed rekrutacją, jak i przygotowali wszelkie niezbędne dokumenty tj. zdjęcie/skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz  formularz  zgłoszeniowy, który należy ściągnąć z systemu IRK. Należy go wydrukować, podpisać i zeskanować. Ważne by załączyć wszelkie wymagane dokumenty, gdyż tylko wtedy możliwe jest przyjęcie na studia. Dowód wpłaty załączacie Państwo dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia. 
Po zarejestrowaniu się w  systemie IRK osoby rekrutujące się na studia powinny dokonać zgłoszenia się na studia, czyli muszą kliknąć w zakładkę "zapisz się". Po zapisaniu się na studia osoby rekrutujące się muszą w systemie IRK potwierdzić swoją kandydaturę, a następnie krok po kroku załączać dokumenty rekrutacyjne.
Zakładka "zapisz się" będzie aktywna dopiero od dnia rozpoczęcia rekrutacji, tj 12 lutego 2024.      

Ważne daty:
12.02.2024 godzina 8.00 start rekrutacji. Rekrutacja trwa do 18.02.2024
26.02.2024  ogłoszenie wyników
do 28.02.2024 osoby, które dostały w systemie informację o zakwalifikowaniu muszą wpłacić I ratę 

Opłaty:
11 000 zł

Więcej informacji:

https://ux.agh.edu.pl/ 
www.facebook.com/UXPDnaAGH 

 

Wymagane dokumenty

 • dyplom ukończenia studiów wyższych 
 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską (jeśli dotyczy)
 • formularz zgłoszeniowy (wygenerowany z systemu IRK)
 • tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski

O ostatecznym zapisie decyduje kolejność wpłat (dane do przelewu przekazywane są osobom, które złożyły wymagane dokumenty rejestracyjne w systemie IRK).

Dokumenty wymagane do wpisu na studia:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych (do pobrania po zalogowaniu w systemie IRK w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne pod przyciskiem „Dokumenty i dalsze kroki”)
 • poświadczenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów
 • Uwaga: pierwszeństwo w zapisie na daną edycję studiów mają osoby, które nie dostały się na kierunek podczas poprzedniej rekrutacji z powodu wyczerpania limitu miejsc pomimo dostarczenia kompletu dokumentów (decyduje kolejność napływania zgłoszeń).

>>> Link do bezpośredniej rekrutacji

Stopka