Skip to content ↓

Uczenie maszynowe w analityce danych

Osoba do kontaktu

mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska
tel: +48 12 328 33 21 
paula@agh.edu.pl​​​​

Kierownik studiów

dr Małgorzata Zajęcka
mzajecka@agh.edu.pl​​​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków
pawilon D-17, pokój 2.13


Charakterystyka studiów

Uczenie maszynowe w analityce danych kierowane są do osób, które  posiadają już podstawową wiedzę w zakresie informatyki i analityki danych lub pracują na stanowiskach związanych z szeroko pojętym Data Science. Studia pozwolą uporządkować posiadaną wiedzę i rozszerzyć ją w sposób znaczący o zaawansowane metody sztucznej inteligencji stosowanej do eksploracji i przetwarzania różnych typów danych. W szczególności kierowane są do osób zainteresowanych tematyką uczenia maszynowego oraz Big Data chcących podjąć pracę w międzynarodowych firmach korzystających z rozwiązań opartych na systemach uczących się.

Program studiów

Link do Sylabusa

Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie przez absolwentów pogłębionej wiedzy z zastosowań uczenia maszynowego we współczesnej analityce danych oraz zdobycie umiejętności praktycznych w tym zakresie umożliwiających zastosowanie zdobytej wiedzy w działalności zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Uczenie maszynowe w analityce danych będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie  metod wnioskowania statystycznego, baz danych, eksploracji danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego, analizy dużych zbiorów danych oraz prawnych aspektów analityki danych. Będzie potrafił wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu uczenia maszynowego i analityki danych przez dobór i zastosowanie właściwych metod i algorytmów. Absolwent  będzie potrafił posługiwać się nowoczesnymi technikami i językami programowania oraz dostosować istniejące komponenty i rozwiązania na potrzeby konkretnego projektu. Będzie również posiadał umiejętność pracy w zespole nad większymi projektami mającymi długofalowy charakter.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę:

(link do strony pojawi się wkrótce)

Następnie wymagane do przyjęcia dokumenty należy przesłać do sekretariatu Studiów drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego osobistego potwierdzenia składanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów).

Liczba miejsc:
min. 22, maks. 45


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka