Skip to content ↓

Transport i eksploatacja instalacji lądowych LNG

Osoba do kontaktu

Monika Nosal
tel.: 12 617 31 53
mnosal@agh.edu.pl​​​​​

Kierownik studiów

dr inż. Tomasz Włodek
tel.: 12 617 36 68
twlodek@agh.edu.pl​​

Organizator studiów

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
Katedra Inżynierii Gazowniczej 

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 328


Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji związanych ze skroplonym gazem ziemnym LNG. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi funkcjonowania sektora gazowego, w tym sektora LNG, jak również energetyki gazowej. W programie studiów ujęto zagadnienia podstaw kriogeniki i termodynamiki niskich temperatur, zagadnienia materiałowe kluczowe w technologiach niskotemperaturowych oraz związane z bezpieczeństwem technicznym w przemyśle gazowniczym i ściślej sektorze LNG. Studia trwają dwa semestry i obejmują 185 godz. wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć terenowych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez zaproszonych wykładowców, w tym specjalistów posiadających doświadczenie w sektorze skroplonego gazu ziemnego i szeroko pojętego sektora gazownictwa.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Podstawy kriogeniki z elementami fizykochemii gazów skroplonych 
 • Podstawy termodynamiki 
 • Systemy i urządzenia pomiarowe 
 • Materiałoznawstwo 
 • Automatyka przemysłowa 
 • Transport morski i eksploatacja terminali LNG 
 • Energetyka gazowa 
 • Rynek gazu skroplonego 
 • Budowa i eksploatacja instalacji satelitarnych LNG 
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci gazowych oraz stacji LNG 
 • Transport lądowy LNG i instalacje towarzyszące 
 • Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle LNG 
 • Instalacje zasilania gazem LNG i CNG w pojazdach samochodowych 
 • Zajęcia terenowe

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowniczym oraz energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego zarówno w małej jak i dużej skali. Ponadto słuchacze mają możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
minimum 20, maksimum 30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka