Skip to content ↓

Technologie IT i procesy biznesowe

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Borczyńska
tel.: 12 328 33 95
joannab@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Piotr Nawrocki, prof. AGH
tel.: 12 328 33 74
piotr.nawrocki@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków
pawilon D-17, pokój 4.50


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Technologie IT i procesy biznesowe” skierowane są do osób, które chcą uzyskać przekrojową wiedzę w zakresie najnowszych technologii IT oraz ich wpływu na transformacje procesów biznesowych skutkującą wzrostem konkurencyjności i poprawą organizacji firm IT. Wiedza ta poszerzona jest o aspekty zarządzania projektami, uwarunkowania prawne działalności biznesowej oraz podstawy prawa autorskiego w IT. Program studiów adresowany jest zarówno do pracowników korporacji łączących działalność inżynierską z zarządzaniem jak i szerokiej grupy osób prowadzonych lub zamierzających otworzyć własną innowacyjną działalność gospodarczą.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • IT w transformacji procesów biznesowych
 • Analiza wymagań i zarządzanie projektami IT
 • Bezpieczeństwo usług sieciowych
 • Systemy mobilne
 • Technologie 5G i usługi nowej generacji
 • Technologie chmurowe
 • AI i procesy automatyzacji usług
 • Data Science
 • Łańcuchy bloków w procesach biznesowych
 • Interaktywne systemy pracy zdalnej
 • Uwarunkowania prawne działalności biznesowej w sektorze IT
 • Prawo autorskie w IT
 • Projekt

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy na stanowiskach związanych rozwojem i tworzeniem innowacyjnych firm w obszarze IT. Program studiów obejmuje 172 godz. zajęć dydaktycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym: 64 godz. wykładów i 108 godz. zajęć laboratoryjnych. Studia mają charakter specjalistyczny. Absolwenci Studiów będą przygotowani do przeprowadzania analiz i organizacji procesów biznesowych wykorzystujący najnowsze technologie IT. Zdobyte umiejętności zostaną utrwalone w ramach projektu realizowanego w drugim semestrze studiów.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń, przy czym za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty operacyjnej.

Liczba miejsc:
min. 14, maks. 30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka