Skip to content ↓

Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Marciniszyn
tel.: 12 617 39 22
szkola@imir.agh.edu.pl

mgr inż. Barbara Machniewicz
tel.: 12 617 31 13
kseiuos@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH
tel.: 12 617 49 49
mbanas@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-3, pokój 117A

Strona internetowa studiów

szkola.imir.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Studia adresowane są do przedstawicieli służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych i administracji państwowej i samorządowej oraz nauczycieli. Ofertę studiów kierujemy także do przedsiębiorcy z każdej branży, który chce działać zgodnie z polskim prawem, dyrektywami unijnymi i w poszanowaniu środowiska naturalnego, pracowników zakładów przemysłowych, firm produkcyjnych, konsultingowych, usługowych, dla osób pracujących w biurach planowania przestrzennego, ośrodkach badawczych oraz dla osób posiadających chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji zawodowych.

W programie studiów znajduje się m.in.: monitoring środowiska, systemy urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego i wody, gospodarka odpadami i recykling, ocena stanu środowiska przyrodniczego, podstawy biotechnologii środowiskowej i ekotoksykologii, zastosowanie technik komputerowych w ochronie środowiska, najnowsze przepisy i normy prawne z ich interpretacją, zarządzanie środowiskiem, ekonomia i ekonomika środowiska. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i zajęć terenowych.

Szczególne miejsce w programie studiów zajmują współczesne problemy gospodarki odpadami i odnawialne źródła energii.

Program studiów

  • Podstawowe zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska
  • Maszyny i urządzenia w ochronie środowiska
  • Ochrona powietrza
  • Gospodarka wodna-aspekty prawne i techniczne
  • Ochrona gleby i rekultywacja terenów zdegradowanych
  • Gospodarka odpadami- aspekty prawne i techniczne
  • Zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska
  • Odnawialne źródła energii
  • Informatyka w ochronie środowiska
  • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zrównoważonym wykorzystaniem  zasobów środowiskowych, w organach administracji publicznej oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach, szkolnictwie różnych szczebli, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej  oraz zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych, bądź ochroną atmosfery, przemyśle, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, przygotowani są do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja Komisji Rekrutacyjnej

Liczba miejsc:
15-30

Informacje dodatkowe:
Zajęcia w trakcie dwudniowych sesji w soboty i niedziele, 150 godz. dydaktycznych.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka