Skip to content ↓

Systemy informacji geograficznej

Osoba do kontaktu

mgr inż. Adrianna Flammer
tel.: 12 617 33 23
dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. uczelni
studium-gis@agh.edu.pl​​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. uczelni
tel.: 12 617 34 31
piotr.cichocinski@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pokój 12

Strona internetowa studiów

www.studium.gis.edu.pl


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz wykształcenie umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych), czyli danych o położeniu, właściwościach geometrycznych i relacjach przestrzennych obiektów i zjawisk oraz towarzyszących im danych opisowych. Studia podyplomowe adresowane są do pracowników instytucji i firm mających (lub mogących mieć) do czynienia z danymi geograficznymi oraz do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem w swojej codziennej działalności narzędzi GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału oraz zaproszonych gości, specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej, geomatyki, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska. Ćwiczenia praktyczne (przy komputerach) stanowią około dwóch trzecich godzin zajęć i prowadzone będą z użyciem oprogramowania głównych producentów komercyjnych narzędzi GIS, a także coraz szybciej rozwijającego się wolnego oprogramowania.

Program studiów

  • Podstawy systemów informacji geograficznej: wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, przestrzeń geograficzna i jej odwzorowanie, układy współrzędnych i wysokości, normalizacja w zakresie informacji geograficznej, wolne oprogramowanie i otwarte dane.
  • Dane geograficzne I: modele i struktury danych, podstawy baz danych, elementy fotogrametrii i teledetekcji.
  • Oprogramowanie CAD i GIS: projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i grafika komputerowa, wybrane oprogramowanie GIS.
  • Kartografia i geowizualizacja: podstawy kartografii, geowizualizacja (w tym 3D).
  • Infrastruktury informacji przestrzennej: metadane geoprzestrzenne, standardy wymiany danych, internetowe usługi danych przestrzennych, dyrektywa INSPIRE.
  • Podstawowe analizy przestrzenne: analizy w modelu wektorowym, analizy sieciowe, geokodowanie, analizy w modelu rastrowym, budowanie i analizowanie modeli powierzchni 3D.
  • Dane geograficzne II: bazy danych przestrzennych, projektowanie baz danych przestrzennych, jakość danych, podstawy technologiczne i formalno-prawne geodezji, skaning laserowy, GPS (GNSS), wykorzystanie istniejących materiałów kartograficznych (kalibracja, wektoryzacja), harmonizacja i import danych, zastosowania topologii.
  • Zaawansowane zastosowania systemów informacji geograficznej: wspomaganie podejmowania decyzji i inne przykłady złożonych analiz, automatyzacja przetwarzania danych i analiz, podstawy technik odkrywania wiedzy w danych oraz uczenia maszynowego.
  • Przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma przede wszystkim ogólną wiedzę na temat możliwości i zasad funkcjonowania systemów informacji geograficznej, umożliwiającą mu ocenę przydatności GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych w miejscu pracy. Po zrealizowaniu zajęć przewidzianych w planie studiów podyplomowych uczestnik ma umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych) oraz sprawnie posługuje się oprogramowaniem GIS.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów

Liczba miejsc:
min. 20, maks. 60


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka