Skip to content ↓

Systemy ERP

Osoba do kontaktu

mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska
tel: +48 12 328 33 21 
paula@agh.edu.pl​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Marek Karkula
tel.: 12 617 43 30
mkarkula@agh.edu.pl​​​​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków
pawilon D-17, pokój 2.13

Strona internetowa studiów

https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką systemów klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Systemy takie stanowią podstawę transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i są kompleksowymi rozwiązaniami do zarządzania zasobami i procesami biznesowymi współczesnych organizacji. Uczestnicy naszych studiów zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi procesów biznesowych oraz rozwiązań technicznych w systemach ERP na przykładzie systemu SAP S/4HANA. Kolejne zajęcia przybliżą słuchaczom sposób obsługi tych procesów w modułach funkcjonalnych oraz wykorzystywane w nich modele i algorytmy. Celem studiów jest również profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP we współczesnym środowisku biznesowym. Wdrożenie systemów ERP w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności dotyczące pracy z narzędziami ERP oraz ich dostosowywania do indywidualnych potrzeb są poszukiwani na współczesnym rynku pracy.

Studia obejmują przedstawienie systemów klasy ERP z praktyczną realizacją w systemie SAP S/4HANA. Zajęcia poprowadzą słuchaczy od ogólnych koncepcji systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów funkcjonalnych w jednym z wiodących na świecie systemów klasy ERP. Oprócz zagadnień ukierunkowanych na ww. tematykę, studia pozwalają także zapoznać się z zagadnieniami związanymi z bazami danych, wykorzystywanymi przez takie systemy, narzędziami klasy Business Intelligence i analizy biznesowej oraz zaawansowanymi platformami analitycznymi i technologicznymi. W ramach zajęć poruszane są także istotne w praktyce zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej i wykorzystywania Internetu do prowadzenia własnej działalności.

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy pragną rozpocząć swoją pracę z systemami klasy ERP lub uzupełnić posiadaną już wiedzę w obszarze wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach. Do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki, warto jednak, by uczestnik miał ogólne pojęcie o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa.

Program studiów

Link do Sylabusa

Studia realizowane są w trzech ścieżkach:

 • Systemy ERP – ścieżka SAP S/4HANA
 • Systemy ERP – ścieżka Inżynieria oprogramowania dla SAP (HANA) ERP i programowanie w języku ABAP
 • Systemy ERP – ścieżka Analiza biznesowa w systemach ERP oraz BI (Business Intelligence & Information Management)
 • Wprowadzenie do systemów chmurowych ERP (SAP FIORI, SaaS, PaaS),
 • Problematyka rachunkowości w systemach ERP (moduł SAP FI – S/4HANA),
 • Problematyka gospodarki materiałowej w systemach ERP (moduł SAP MM – S/4HANA),
 • Problematyka produkcji w systemach ERP (moduł SAP PP – S/4HANA),
 • Problematyka zarządzania projektami w systemach ERP (moduł SAP PS – S/4HANA),
 • Problematyka sprzedaży i dystrybucji w systemach ERP (moduł SAP SD – S/4HANA),
 • Problematyka gospodarki magazynowej w systemach ERP (moduł SAP EWM – S/4HANA),
 • Problematyka gospodarki remontowej i utrzymania ruchu w systemach ERP (moduł SAP PM – S/4HANA),
 • Problematyka kontroli jakości w systemach ERP (moduł SAP QM – S/4HANA),
 • Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi w systemach ERP (moduł SAP HCM – S/4HANA),
 • Problematyka kontrolingu w systemach ERP (moduł SAP CO – S/4HANA),
 • Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące systemów ERP – architektura S/4HANA,
 • Testy integracyjne – integracja modułowa,
 • Bezpieczeństwo w Internecie,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praca dyplomowa.
 • Podstawy systemu ERP na przykładzie SAP MM,
 • Narzędzia do programowania ABAP,
 • Podstawy programowania ABAP,
 • Programowanie dialogowe,
 • Komunikacja z bazą danych i OpenSQL,
 • Zaawansowane techniki programowania,
 • Tworzenie wydruków,
 • Tworzenie rozszerzeń i modyfikacje SAP ERP,
 • Lista ALV,
 • SAP HANA,
 • Trendy w inżynierii oprogramowania dla SAP, 
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praca dyplomowa.
 • Wprowadzenie do baz danych,
 • Wprowadzenie do hurtowni danych,
 • Obsługa oprogramowania Business Intelligence (SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere),
 • Systemy analizy biznesowej (Power BI, SAP BUSINESS TECHNOLOGY PLATFORM (BTP)),
 • Raportowanie danych i analiza danych (Tableau Software, ETL Knime),
 • Zaawansowane obiekty w Business Warehouse (SAP BW),
 • Zaawansowana analityka (SAP Analytics Cloud),
 • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi (Jira, SAP Activate),
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praca dyplomowa.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów zdobędą obszerną wiedzę w problematyce wspomaganego komputerowo zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, rozeznanie w kierunkach rozwoju nowoczesnej informatyki we współpracy z biznesem oraz wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu wykorzystania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemów ERP, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska i rozwiązań SAP, w tym flagowego produktu – systemu SAP S/4HANA.

Słuchacze dodatkowo zdobędą umiejętności potrzebne do efektywnego wykorzystania systemów, ekstrakcji informacji w postaci raportów dla celów sprawozdawczych oraz przygotowania dokumentacji funkcjonalnej i technicznej związanej z wdrożeniem i testami systemów ERP na przykładzie systemu SAP.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka