Skip to content ↓

Rachunkowość menedżerska i controlling

Osoba do kontaktu

Danuta Sonik
tel.: 12 617 43 56
tel. kom.: 603 580 342
dsonik@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr Bartosz Rymkiewicz
tel.: 12 617 42 88
brymkiew@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 214


Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie najnowszej wiedzy, narzędzi i umiejętności w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej na potrzeby współczesnego wspomagania zarządzania biznesem i jednostkami sektora finansów publicznych.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów obejmuje zagadnienia z rachunkowości menedżerskiej i szeroko rozumianego controllingu oraz nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie współczesnymi organizacjami zarówno biznesowymi, jak i jednostkami sektora finansów publicznych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Uczestnicy uzyskują nowoczesną wiedzę, która pozwoli na zrozumienie procesów zarządczych i finansowych oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo księgowych oraz podejmowanie złożonych decyzji zarządczych.

Program studiów przewiduje dwie ścieżki:

  • I ścieżka: Rachunkowość menedżerska i controlling w biznesie (RMiCwB),
  • II ścieżka: Rachunkowość menedżerska w jednostkach sektora finansów publicznych (RMwJSFP).

W przypadku ścieżki I podstawa programowa obejmuje: podstawy teoretyczne i praktyczne controllingu i rachunkowości zarządczej, elementy zarządzania finansami, raportowanie niefinansowe i zarządcze, zarządzanie projektami (efektywność projektów inwestycyjnych), tworzenie i odnawianie modeli biznesowych, pomiar dokonań, wykorzystanie e-biznesu.

W przypadku ścieżki II realizowane zagadnienia związane są z: podstawowymi problemami rachunkowości sektora finansów publicznych, strukturą i analizą sprawozdań budżetowych i finansowych, a przede wszystkim wykorzystaniem właściwych narzędzi rachunkowości menedżerskiej w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych.

Program studiów obejmuje różne formy zajęć (wykłady, warsztaty, zajęcia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, prezentacje oraz spotkania z praktykami) realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: prezentacji multimedialnych, platformy e-learning i filmów edukacyjnych.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry biznesu i kadry sektora finansów publicznych oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

Absolwenci ścieżki I otrzymują kompleksowe przygotowanie w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stosowania w praktyce nowoczesnych rozwiązań rachunkowości zarządczej i controllingu w biznesie, nabędą praktyczne umiejętności wykorzystania instrumentów controllingu w kreowaniu wartości organizacji, informacje o tworzeniu i odnawianiu modeli biznesowych, zarządzaniu projektami i nowoczesnymi technologiami.

Absolwenci ścieżki II nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych, podstawowych problemów rachunkowości sektora finansów publicznych, współczesnych koncepcji oraz metod rachunkowości menedżerskiej, mierników pomiaru realizacji celów (dokonań) w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
50


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 214, II piętro

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Danuta Sonik
tel.: 12 617 43 56
rmc@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
tryb ciągły

Opłaty:
5 000 zł  (w dwóch ratach semestralnych)

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w weekendy w trybie dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) rozłożonych w okresie od października do czerwca.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie dotyczące płatności (dot. osób które nie płacą za studia same, płaci np. firma, UP lub inna instytucja)
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka