Skip to content ↓

Rachunkowość

Osoba do kontaktu

Danuta Sonik
tel.: 12 617 43 56
tel. kom.: 603 580 342
dsonik@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. Justyna Godawska
tel.: 12 617 42 17
godawska@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 214

Strona internetowa studiów

http://www.rach.zarz.agh.edu.pl/


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest opanowanie wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i te, które jej nie prowadzą.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowosci w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Program studiów

  • Podstawy rachunkowości (30 godz.)
  • Rachunkowość finansowa (65 godz.)
  • Rachunkowość zarządcza (25 godz.)
  • System podatkowy (25 godz.)
  • Sprawozdawczość finansowa (20 godz.)
  • Analiza finansowa (15 godz.)

Razem: 180 godz.

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
min. 25, max. 45


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka