Skip to content ↓

Przemysłowe systemy sterowania

Osoba do kontaktu

dr inż. Krzysztof Lalik  
tel. 12 617 37 89
pss@agh.edu.pl​​​​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Ireneusz Dominik, prof. AGH
tel.: 12 617 31 05
dominik@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Mechaniczneji Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-2, gabinet nr 7

Strona internetowa studiów

www.pss.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

W ramach programu studiów uczestnicy zapoznają się z językiem drabinkowym i tekstem strukturalnym stosowanymi do programowania sterowników PLC firmy, Siemens (S7 300, S1200, S1500), Bernecker&Reiner oraz Eaton-Moeller. W programie przewidziano również programowanie dotykowych paneli przemysłowych. Ważnym elementem zajęć są projektowanie i programowanie sterowników mikroprocesorowych oraz tworzenie schematów elektrycznych w programie EPLAN. Następnie zostanie omówione zaawansowane programowanie i uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej dostępnej w nowo powstałym laboratorium Industry 4.0 z zastosowaniem sieci przemysłowych Profinet i Powerlink. Systemy sterowania nadrzędnego i akwizycji danych (SCADA) zostaną omówione na przykładzie pakietu InTouch. Podczas zajęć przewidziano również kurs z elementów i układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz zastosowanie systemów wizyjnych i serwonapędów w przemyśle.

Dokładniejsze informacje dostępne są na stronie internetowej studiów: www.pss.agh.edu.pl 

Program studiów

Link do Sylabusa

Semestr zimowy (96 godz.):

  • Podstawy programowania PLC (budowa i instalacja),
  • EPLAN – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
  • Sterowniki mikroprocesorowe,
  • Systemy wizyjne,
  • Elementy hydrauliki i pneumatyki siłowej.

Semestr letni (104 godz.):

  • Zaawansowane programowanie sterowników przemysłowych PLC,
  • Systemy bezpieczeństwa maszyn,
  • Programowanie paneli operatorskich w sieciach przemysłowych,
  • Systemy sterowania nadrzędnego (SCADA),
  • Konsultacje dyplomowe.

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla inżynierów chcących poznać budowę i działanie oraz zastosowania przemysłowych sterowników (PLC i mikroprocesorowych). Główny nacisk położony jest na ich programowanie do konkretnych zadań, co ułatwi absolwentom studiów lepsze wykorzystanie sterowników w praktyce inżynierskiej. Oprócz sterowników przemysłowych program studiów obejmuje elementy, układy i systemy, które mogą współpracować ze sterownikami, w szczególności: systemy wizyjne, systemy kontrolno-pomiarowe, serwonapędy elektryczne oraz mechaniczne elementy i układy automatyki (z uwzględnieniem elementów elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych). Uczestnik powinien znać podstawy elektroniki, układów przełączających (algebrę Boola) oraz informatyki. Ponadto powinien posiadać umiejętność posługiwania się komputerem.

Podczas studiów ich uczestnicy nabędą umiejętność pisania programów do sterowników PLC z uwzględnieniem programowania paneli przemysłowych, doboru napędów i systemów sterowania nadrzędnego. Bazę laboratoryjną studiów stanowią stanowiska będące modelami fizycznymi obiektów przemysłowych, do których należy zaprojektować system sterownia oraz laboratorium Industry 4.0 wyposażone w pełni funkcjonalną linię produkcyjną opartą o sterowniki Siemens S7 1500.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
12 (lub 24 dla dwóch grup)


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka