Skip to content ↓

Przedsiębiorczość technologiczna

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Książko
tel.: 12 617 43 01
tel. kom.: +48 603 580 161
techstart@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Dominik Kowal
tel.: 12 617 43 27
dkowal@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 5 

we współpracy z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. (spółka celowa AGH)


Charakterystyka studiów

Studia Przedsiębiorczość Technologiczna są organizowane w celu dostarczenia biznesowych kompetencji dla potencjalnych założycieli i menedżerów wspierających budowę i rozwój start-upów i spółek spin-off.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej i aktualnej wiedzy na temat przedsiębiorczości technologicznej, kreowania innowacyjnego przedsięwzięcia biznesowego inicjowanego ciekawym pomysłem, innowacyjną technologią czy pasją twórcy.

Studia dostarczą uczestnikom wiedzy i kompetencji menedżerskich pozwalających tworzyć oraz rozwijać działalność biznesową, w tym wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach niezbędnych do utworzenia i rozwoju start-upu oraz zakończonego sukcesem jego wprowadzenia na rynek, a także pozyskania partnerów i finansowania tego procesu.

Oprócz pomysłodawców i założycieli start-upów, spin-offów oferta studiów Przedsiębiorczość Technologiczna jest również wartościową propozycją dla doradców, brokerów i animatorów przedsiębiorczości w tym działających w uczelniach, instytutach  badawczych oraz instytucjach otoczenia biznesu. Zdobyta wiedza na temat inkubowania i akcelerowania start-up, spin-off pozwoli w przyszłości jeszcze pełniej oraz świadomiej wspierać pomysłodawców (tym naukowców, doktorantów i studentów) w komercjalizacji wiedzy i technologii.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów obejmuje osiem modułów tematycznych, w ramach których omawiane będą kluczowe wyzwania dla procesu kreowania i rozwoju, we wczesnym etapie, start-upu, spółki spin-off. Kształcenie będzie miało charakter interdyscyplinarny - łączący wiedzę z nauk ekonomicznych, technicznych z elementami wiedzy zawodowej i kształtowania postaw przywódczych. Wszystkie treści profilowane będą na kontekst startupu technologicznego, a więc przedsięwzięcia bazującego na wiedzy, technologii i pomyśle założycieli (więcej na www.techstart.agh.edu.pl).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje menedżerskie i wiedzę z zakresu zarządzania, pozwalającą kreować oraz rozwijać start-up. w tym wiedzę o zasadach i uwarunkowaniach niezbędnych do utworzenia i wprowadzenia na rynek start-upu/spin-offu, pozyskania partnerów i finansowania. Studia umożliwią także słuchaczom na rozwój kompetencji menadżerskich i psychospołecznych (interpersonalnych).

Ponad to treści dostarczone w ramach studiów pozwolą na zbudowanie wiedzy i kompetencji wśród osób uczestniczących, wspierających proces inkubacji i akceleracji spółek spin-off (komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych) np. personel centrów transferu technologii, brokerów innowacji, spółek celowych uczelni itp.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
40


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka