Skip to content ↓

Programowanie aplikacji webowych

Osoba do kontaktu

dr inż. Paweł Skrzyński
paw@agh.edu.pl

mgr Emilia Ludwiczak
tel.: 12 617 52 00
emilia.ludwiczak@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Paweł Skrzyński
tel.: 12 617 52 17
paw@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyki Stosowanej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-2, pokój 403

Strona internetowa studiów

www.paw.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Studia poświęcone są nauce programowania nowoczesnych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Studia informatyczne nie koncentrują się na nauce narzędzi, dlatego niniejsze studia podyplomowe stanowią uzupełnienie wcześniej zdobytych wiadomości o narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu nowoczesnych serwisów internetowych, a także stanowią możliwość aktualizacji wiedzy dla osób, które edukację informatyczną zakończyły kilka lat temu. Są one przeznaczone nie tylko dla informatyków, ale również dla absolwentów kierunków pokrewnych (matematyka, fizyka, ekonometria itp.). Od uczestników wymaga się jedynie średniej znajomości pojęć związanych z programowaniem, obejmujących takie zagadnienia jak: pojęcie zmiennej, proste typy danych, instrukcje sterujące przebiegiem programu (instrukcje warunkowe, iteracyjne), podprogramy i ich zastosowanie, procedury, funkcje, przekazywanie parametrów, programowanie strukturalne, przetwarzanie tablic i plików, wykorzystanie rekordów. Pożądana jest również ogólna wiedza na temat podstaw systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych. Niezbędne minimum wiedzy do rozpoczęcia tych studiów to styczność z przynajmniej jednym, dowolnym językiem programowania.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Wprowadzenie do programowania na przykładzie języka Java
 • Programowanie aplikacji webowych z wykorzystaniem technologii Java/JEE, Java Server Faces 2.2, JAXRS
 • Programowanie aplikacji webowych z wykorzystaniem platformy .NET
 • Programowanie aplikacji webowych w języku PHP
 • HTML/CSS i język Javascript
 • Bazy danych na potrzeby aplikacji internetowych wraz z systemami ORM (=na przykładzie JPA/Hibernate oraz technologią NoSQL (MongoDB)
 • Bezpieczeństwo aplikacji webowych
 • Elementy inżynierii oprogramowania
 • Programowanie aplikacji webowych w Ruby on Rails
 • Warsztaty ReactJS

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które niekoniecznie ukończyły studia o charakterze informatycznym, lecz pokrewnym np. matematyka, fizyka, ekonometria 3, 4, 5- letnie  (rodzaj ukończonych studiów nie ma jednak kluczowego znaczenia), posiadają podstawową wiedzę z programowania np. w języku C, Java, PHP, Pascal lub miały styczność z technologiami webowymi.

Absolwent studiów podyplomowych powinien być wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy jako programista aplikacji webowych i legitymować się szeroką wiedzą w zakresie możliwości zastosowania najpopularniejszych technologii realizacji tej klasy systemów: ich zalet oraz ograniczeń.

Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:

 • znajomość HTML/CSS oraz podstaw technik multimedialnych związanych z WWW – w tym umiejętność tworzenia layoutu HTML/CSS na podstawie projektu graficznego, umiejętność tworzenia layoutów na potrzeby urządzeń mobilnych – mobile Web,
 • znajomość JavaScript oraz AJAX (jQuery) w tym popularnego frameworka REACT,
 • znajomość PHP,
 • znajomość Java, podstawowa znajomość Java EE oraz umiejętność tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem Java Server Faces 2.2 oraz interfejsów REST z wykorzystaniem JAXRS,
 • znajomość języka Ruby oraz frameworka Ruby on Rails,
 • znajomość języka C# oraz platformy .NET,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość popularnych systemów realizujących mapowanie obiektowo-relacyjne dla omawianych w trakcie kursów języków programowania (Hibernate/Java, nHibernate/.NET, Doctrine/PHP),
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych i sposobami zabezpieczenia aplikacji przed typowymi atakami,
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT,
 • znajomość elementów inżynierii oprogramowania oraz podstaw dobrych praktyk tworzenia oprogramowania.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka