Skip to content ↓

Podstawy analityki danych w biznesie

Osoba do kontaktu

mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska
tel: +48 12 328 33 21 
paula@agh.edu.pl​​​​

Kierownik studiów

dr Małgorzata Zajęcka
mzajecka@agh.edu.pl​​​​​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków
pawilon D-17, pokój 2.13


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób, które nie posiadają kierunkowego wykształcenia w dziedzinie informatyki ani w dziedzinach pokrewnych, ale chciałyby zacząć pracę na stanowisku związanym z analityką danych i potrzebują zdobyć podstawową wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z analityką danych biznesowych.

Szczególnie kierowane są do wszystkich, którzy zainteresowani są całkowitą zmianą dotychczasowej branży na prężnie rozwijającą się dziedzinę analityki danych lub chcą zmienić stanowisko wewnątrz dotychczasowej firmy. Również właściciele i pracownicy małych firm, którzy chcą poznać najnowsze trendy w prowadzeniu procesów decyzyjnych w działalności biznesowej zyskają na tych studiach niezbędne umiejętności.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów przewiduje uzupełnienie wiedzy kandydatów o niezbędne wiadomości teoretyczne z dziedziny matematyki, statystyki, programowania i relacyjnych baz danych, ale głównym celem jest przekazanie umiejętności praktycznych:

  • przygotowanie danych do analizy,
  • eksploracja danych, w tym danych tekstowych,
  • zastosowanie uczenia maszynowego oraz Big Data do rozwiązywania problemów z obszaru biznesu,
  • tworzenie prognoz i podejmowanie decyzji na podstawie m.in. danych marketingowych,
  • wizualizacja danych w programie Power BI oraz tworzenie interaktywnych dashboardów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Podstawy analityki danych w biznesie będzie posiadał podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu statystyki i matematyki niezbędną w pracy z danymi, wiedzę na temat roli analityki danych we współczesnym świecie biznesowym oraz będzie znał podstawowe społeczne i etyczne uwarunkowania pracy z danymi. Pozna języki programowania R i python oraz narzędzia i metody inżynierii, eksploracji i wizualizacji danych w zakresie pozwalającym na samodzielne zrealizowanie kompletnego projektu na potrzeby biznesowe: przygotowanie danych do analizy, eksploracja (wykrywanie asocjacji, korelacji, klasyfikacja i grupowanie), umiejętność zastosowania uczenia maszynowego oraz Big Data, prezentacja otrzymanych rezultatów za pomocą atrakcyjnych dla odbiorcy technik wizualizacji. Absolwent będzie również posiadał umiejętność opracowywania danych marketingowych (i nie tylko) na potrzeby tworzenia prognoz biznesowych i podejmowania decyzji. Dodatkowo absolwent zapozna się z podstawami relacyjnych baz danych i języka SQL oraz specyfiką analizy danych tekstowych. Nabędzie też doświadczenie w pracy zespołowej nad projektem.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę: 

(link do strony pojawi się wkrótce)

Następnie wymagane do przyjęcia dokumenty należy przesłać do sekretariatu Studiów drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego osobistego potwierdzenia składanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów).

Liczba miejsc:
min. 16, maks. 32


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka