Skip to content ↓

Nowoczesna grafika komputerowa dla Nie-Informatyków

Osoba do kontaktu

mgr inż. Sylwia Stawarz
tel.: 12 617 51 99
sstawarz@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Jędrzej Byrski
tel.: 12 617 41 17
jbyrski@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyki Stosowanej (KIS)

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-2, pokój 406

Strona internetowa studiów

http://grafika.kis.agh.edu.pl/newsite/


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe uczą od podstaw szeroko rozumianej grafiki komputerowej, z naciskiem na praktyczne umiejętności tworzenia grafiki i ze szczególnym naciskiem na grafikę 3D. Studia podyplomowe zapoznają uczestników z zagadnieniami grafiki 3D, 2D, programowaniem gier bazującym na nowoczesnych silnikach gier oraz tworzeniem stron WWW, ponadto uczestnicy studiów uczą się podstaw programowania oraz OpenGL oraz zapoznają się z szeroko rozumianą tematyką rozszerzonej rzeczywistości. Do pracy wykorzystywane są profesjonalne systemy oprogramowania, między innymi Maya, Catia 5, CorelDraw oraz profesjonalne wyposażenie takie jak skaner 3D, MS HoloLens, kontrolery SpaceMouse

Podstawą studiów jest nowoczesne oraz zaawansowane sprzętowo Laboratorium Grafiki Komputerowej AGH (są w nim prowadzone zajęcia stacjonarne, zajęcia zdalne odbywają się na platformie MS Teams)  oraz wyspecjalizowana kadra naukowa, podnosząca swoje kwalifikacje podczas prowadzenia od lat dydaktyki na specjalności Grafika Komputerowa oraz Grafika w Systemach Inteligentnych, kierunku Informatyka (studia magisterskie), część zajęć gościnnie prowadzą także specjaliści zatrudnieni w przemyśle. Studia podyplomowe realizowane są na dwóch poziomach zaawansowania: Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków (poziom podstawowy) dla absolwentów dowolnego kierunku studiów oraz Zaawansowana Grafika Komputerowa (poziom zaawansowany), w którym mogą uczestniczyć osoby o wykształceniu informatycznym oraz osoby, które odbyły wcześniej studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków. Program studiów Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków obejmuje prezentację „Pięciu twarzy Grafiki Komputerowej“ tj.: wektorową oraz bitmapową grafikę ilustracyjną 2D, edycję wideo, naukę podstaw programowania w grafice oraz tworzenia stron WWW, wprowadzenie do animowanej grafiki 3D, podstawy oprogramowania CAD, ponadto realizowany jest przedmiot Estetyka kształtu omawiający zagadnienia artystycznego projektowania z wykorzystaniem komputerów. Na poziomie zaawansowanym uczestnicy koncentrują się na przyswajaniu zaawansowanych technik grafiki, rozwijają swoje umiejętności programowania grafiki oraz kontynuują rozwój praktycznej wiedzy na temat grafiki. Poziom ten zawiera wykład dotyczący teorii grafiki. Program studiów zakłada realizację samodzielnych projektów tak aby absolwent oprócz dyplomu renomowanej uczelni jaką jest AGH, zabierał ze sobą portfolio projektów, które zrobił i które będzie mógł pokazać, np. starając się o prace. Struktura studiów odzwierciedla to podejście. Każdy z poziomów trwa 2 semestry, podczas których odbywają się intensywne zajęcia laboratoryjne oraz projektowe, tak aby każdy uczestnik praktycznie mógł zweryfikować swoją wiedzę, pozytywne zaliczenie wszystkich projektów warunkuje uzyskanie dyplomu ukończenia studiów. Przedmioty oferowanych studiów mają pokryć maksimum obszaru dzisiejszej nowoczesnej grafiki komputerowej.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat grafiki komputerowej, różnych jej form, narzędzi i metod oraz nabycia przez nich praktycznych umiejętności tworzenia grafiki różnego typu, które umożliwią absolwentowi pracę na polu grafiki komputerowej. Absolwent ww. studiów podyplomowych posiadający wykształcenie i uprawnienia pedagogiczne powinien być w stanie podjąć proces kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie grafiki komputerowej.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Animowana grafika 3D – laboratorium (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, platforma MS Teams)
 • Podstawy programowania – wykład (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, platforma MS Teams)
 • Ilustracyjna grafika wektorowa 2D – laboratorium (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie MS Teams)
 • Tworzenie stron WWW – laboratorium (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, platforma MS Teams)
 • Grafika bitmapowa i obróbka fotografii – laboratorium (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie MS Teams)
 • Wprowadzenie do programowania w grafice 3D– laboratorium (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, platforma MS Teams)
 • Wprowadzenie do CAD – wykład (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie MS Teams)
 • Edycja wideo – laboratorium (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie MS Teams)
 • Wprowadzenie do programowania gier 3D i integrowanie w grach komponentów graficznych – laboratorium (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie MS Teams)
 • Estetyka kształtu – wykład (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie MS Teams)
 • Animowana grafika 3D – projekt (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, platforma MS Teams)
 • Grafika 2D – projekt (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie na platformie MS Teams)
 • Projektowanie stron WWW – projekt (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, platforma MS Teams)
 • Programowanie w grafice – projekt (zajęcia prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, platforma MS Teams)

Studia podyplomowe są adresowane do tych wszystkich, którzy pragną:

 • poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie teorii i praktyki nowoczesnej ilustracyjnej i animowanej grafiki 2D i 3D,
 • nauczyć się wykorzystywać w sposób profesjonalny grafikę jako narzędzie do zagadnień wizualizacji i symulacji procesów różnego typu: np. inżynierskiego, architektonicznego medycznego, planistycznego,
 • wykorzystać grafikę komputerową, jako nową formę prezentacji i sprzedaży produktów, które są produkowane,
 • poprzez grafikę komputerową różnych typów wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych,
 • nauczyć podstaw programowania w grafice, w szczególności gier komputerowych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi,
 • wykorzystywać zaawansowaną grafikę dla potrzeb tworzenia stron www,
 • przybliżyć różne dziedziny zastosowań grafiki komputerowej, w szczególności szeroko rozumiane zagadnienia rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości
 • wykorzystywać grafikę komputerową w procesach edukacyjnych.

Celem studiów jest zapewnienie absolwentowi wiedzy na temat podstaw, zagadnień zaawansowanych oraz trendów w grafice komputerowej, a w efekcie zrealizowania ww. celi absolwent ma być zdolny do samodzielnej pracy w szerokim spektrum zastosowań grafiki komputerowej.

Studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków adresowane są do absolwentów dowolnego kierunku studiów, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia tworzenia szeroko rozumianej grafiki komputerowej, nie wymagają wstępnego doświadczenia w dziedzinach związanych z informatyką oraz w szczególności z grafiką komputerową.

Sylwetka absolwenta

Grafika komputerowa staje się powoli jedną z głównych dróg wykorzystania ogólnie rozumianego komputera (w tym także współczesnych tabletów i smartfonów). Gwałtownie zwiększają się moc obliczeniowa procesorów, rozmiar i rozdzielczość monitora, moc karty graficznej (nawet w nisko-budżetowych komputerach typu PC, laptopach oraz tabletach i smartfonach) tworzy doskonałe środowisko dla nowoczesnej grafiki komputerowej. Obserwujemy gwałtowne rozpowszechnienie się komputerów w firmach, domu, szkołach średnich i podstawowych, co powoduje, że grafika komputerowa staje się podstawowa drogą ich wykorzystania: jako tzw. graficzny pulpit, w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry 3D), dydaktyce i edukacji oraz wreszcie w pracy zawodowej (systemy CAD, CAM, CAE). Wiele systemów oprogramowania do tworzenia nowoczesnej grafiki adresowanych jest już nie tylko do „zawodowego informatyka”, ale do zwykłego użytkownika komputera.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania na ww. studiach podyplomowych pozwala absolwentom studiów podyplomowych wykorzystywać nabyte umiejętności w szerokim polu zastosowań, między innymi w dydaktyce szkoły podstawowej i średniej oraz wielu innych dziedzinach zawodowych, przykładowe grupy zawodowe:

 • absolwenci kierunków pedagogicznych pragnących w przyszłości uczyć grafiki młodzież,
 • architekci i inżynierowie pragnących uzupełnić swoja wiedze w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D,
 • osoby o profilu biznesowym poszukujących w grafice komputerowej nowych form prezentacji lub sprzedaży produktów, które oferują,
 • osoby pracujące w działach planowania urzędów lub firm pragnące zobaczyć swoje plany w formie graficzne w trzech wymiarach lub nawet w formie symulacji czasowych
 • osoby o wykształceniu artystycznym, którzy poprzez grafikę komputerowa różnych typów zechcą wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych.

W założeniu absolwent studiów podyplomowych Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-informatyków będzie legitymował się umiejętnościami w zakresie praktycznej znajomości i wykorzystania nowoczesnych systemów tworzenia grafiki w zakresie:

 • grafiki ilustracyjnej 2D i obróbki fotografii,
 • animowanej grafika 3D,
 • obróbki video,
 • tworzenia stron WWW,
 • znajomości podstaw programowania, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji graficznych (OpenGL),
 • znajomość podstaw budowy gier i umiejętność tworzenia prostych gier z wykorzystaniem wybranego silnika gier,
 • podstawowej znajomości oprogramowania CAD,
 • podstawy znajomości stosowanych współcześnie form szeroko rozumianego projektowania.
 • podstawy artystycznych aspektów tworzenia grafiki komputerowej.

Absolwenci omawianych studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, a w szczególności po zrealizowaniu czterech samodzielnych projektów w ramach 2 semestru powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi samodzielnie pracować w zakresie ww. dziedzin grafiki komputerowej. Przy odpowiednim nakładzie pracy własnej, absolwent powinien po ukończeniu omawianych studiów podyplomowych osiągnąć zaawansowany poziom w grafice komputerowej.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka