Skip to content ↓

Metody wytwarzania oprogramowania

Osoba do kontaktu

Monika Trojańska
tel.: +48 885 982 731
monika@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Jacek Dajda
tel.: 12 328 33 29
dajda@agh.edu.pl​​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków
pawilon D-17, pokój 2.33


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Metody Wytwarzania Oprogramowania to 2-semestralne studia obejmujące 240 godzin dydaktycznych, z których aż 184 godziny to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których będziesz miał okazję przećwiczyć na konkretnych przykładach języki i technologie poznane podczas 56 godzin wykładów. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w dobrze wyposażonych salach laboratoryjnych w nowoczesnym budynku Instytutu Informatyki.

Studia kierowane są do:

Przede wszystkim dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z branżą informatyczną, z niepełnym, lub bez kierunkowego wykształcenia - takim osobom studia umożliwią uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu Informatyki, a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji do wykonywania zawodu, co będzie miało szczególną wartość w sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz szybkiego rozwoju nowych technologii. W efekcie studia mogą otworzyć takim osobom drogę do nowych, lepiej płatnych pozycji na rynku pracy.

Ale też dla:

 • Osób mających bieżący kontakt z osobami z branży informatycznej, np. współpracującymi lub zarządzającymi zespołami programistów. Takie osoby bardzo docenią możliwość spojrzenia "od tej drugiej strony" i poznania specyfiki codziennej pracy programistów, typowych problemów, narzędzi, architektur i koncepcji rozwoju oprogramowania. Dzięki temu na gruncie zawodowym będą lepiej przygotowani do komunikacji, zarządzania, koordynowania, ale także i kontroli :-) zespołów programistów, co jest konieczne w kontekście budowy innowacyjnych, efektywnych i sprawnych zespołów, gotowych do osiągania sukcesów na wymagającym i dynamicznym rynku IT. Zwracamy uwagę, że wejście w świat programowania wymagać dla tych osób poświęcenia większej ilości czasu na samodzielne opanowanie materiału w domu!.
 • Osób bez praktycznego doświadczenia w branży IT, ale wiążących z nią swoje plany zawodowe. Ukończenie studiów umożliwi takim osobom rozpoczęcie przygody z branżą informatyczną dając solidne podstawy do dalszego rozwoju i kształcenia w ramach kursów specjalistycznych. Absolwenci studiów mają szansę na aktywny udział w projektach informatycznych, np. w rolach młodszych programistów, testerów, analityków lub koordynatorów projektów. Zwracamy uwagę, że wejście w świat programowania wymagać będzie od tych osób poświęcenia większej ilości czasu na samodzielne opanowanie materiału w domu!

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów podyplomowych przewiduje 240 godz. dydaktycznych (56 godz. wykładów i 184 godz. laboratoriów, 35 ECTS).

Tematyka studiów obejmuje:

 • Wprowadzenie do programowania (m.in. algorytmy i struktury danych, podstawy programowania)
 • Programowanie w języku Java
 • Projektowanie baz danych
 • Techniki obiektowe (analiza i modelowanie obiektowe, wprowadzenie do testów i wzorców obiektowych, persystencja w technikach obiektowych)
 • Inżynieria oprogramowania (m.in. modele wytwarzania oprogramowania, analiza wymagań, komunikacja i praca w grupie, zaawansowane techniki projektowania, wybrane zagadnienia prawne w branży IT)
 • Języki i technologie programowania (m.in. Android)
 • Programowanie aplikacji webowych (m.in. HTML, CSS, Javascript, REST, Spring Boot, Vue.js, testowanie aplikacji webowych)
 • Programowanie systemów rozproszonych
   

Szczegółowy podział na przedmioty i tematy, ilość godzin oraz formę zaliczenia znajdziesz na stronie Studiów: http://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/metody-wytwarzania-oprogramowania/ 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci zdobędą podstawy do tworzenia oprogramowania działającego w różnych środowiskach, realizowanego w różnych językach i programowania przy pomocy szerokiej gamy metod i narzędzi. W szczególności absolwenci posiądą podstawową umiejętność projektowania (UML) i programowania w językach obiektowych (przede wszystkim Java) oraz skryptowych wraz z powiązanymi z nimi technologiami i bibliotekami. Poznają również podstawy budowy aplikacji rozproszonych, bazodanowych (SQL) oraz webowych (HTML, CSS, REST, Spring Boot, Vue.js). Posiądą także umiejętność korzystania z popularnych narzędzi pracy zespołowej (GIT, Github, Maven, serwery ciągłej integracji) oraz narzędzi do testowania oprogramowania (jUnit, Selenium). Poza umiejętnościami programistycznymi absolwenci zaznajomieni zostaną z popularnymi metodami projektowania i prowadzenia projektów informatycznych, w szczególności przy użyciu metodyki Scrum i technik zwinnych zapożyczonych z innych metod (np. eXtreme Programming). Kwalifikacje absolwenta pozwolą na świadomy udział w dowolnym etapie procesu konstrukcji oprogramowania. Dzięki temu będą mogli z powodzeniem aktywnie włączać się w proces konstrukcji oprogramowania, czy to pełniąc funkcję eksperta dziedzinowego, analityka, projektanta, programisty, testera, czy wdrożeniowca (DevOps). Nabyte doświadczenie pozwoli na dalszy rozwój preferencji i koncentrację na wybranej roli (rolach) twórców oprogramowania oraz świadome projektowanie swojej kariery na kolejnych specjalistycznych kursach. Szczególnie wartościowe, bo praktyczne umiejętności pracy w zespole absolwent zdobędzie w trakcie przygotowywania projektu końcowego w ramach pracowni projektowej.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc:
min. 20, maks. 40


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka