Skip to content ↓

Metody statystycznej analizy danych

Osoba do kontaktu

dr Paweł Zając
tel. kom.: 507 532 032
pzajac@agh.edu.pl

Kierownik studiów

prof. dr hab. Łukasz Lach
tel.: 12 617 45 06
llach@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102


Charakterystyka studiów

Studia są adresowane do osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę z zakresu statystycznej i ekonometrycznej analizy danych. W szczególności, udział w studiach polecany jest osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać praktyczne metody modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych.

Dzięki warsztatowej formule zajęć, absolwenci studiów będą posiadali praktyczne umiejętności dające się wykorzystać w rozwiązywaniu realnych problemów w pracy zawodowej. Dodatkowym efektem zakończonych studiów będzie znajomość odpowiednich narzędzi informatycznych (tj. Excel, pakiet R, SQL, Python) pozwalających na samodzielne projektowanie oraz skuteczne prowadzenie specjalistycznych analiz statystycznych.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Statystyka opisowa i graficzna prezentacja danych (21 godzin)
 • Analiza danych w R (30 godzin)
 • Analiza współzależności zjawisk (24 godziny)
 • Praktyczne aspekty badań ankietowych (15 godzin)
 • Metody wnioskowania statystycznego (30 godzin)
 • Machine learning (21 godzin)
 • Wielowymiarowa klasyfikacja danych (18 godzin)
 • Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (30 godzin)
 • Programowanie w języku Python (18 godziny)
 • Wprowadzenie do języka SQL (15 godzin)
 • Seminarium dyplomowe (18 godzin)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu statystyki i ekonometrii pozwalające na prowadzenie wszechstronnej analizy danych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie w stanie dobierać odpowiednie metody i modele umożliwiające wyciągnięcie poprawnych wniosków dotyczących danych empirycznych. Zdobyta wiedza pozwoli poprawnie interpretować wyniki przeprowadzanych analiz. Absolwent będzie potrafił przeprowadzić badania w pakietach MS Excel, R, SQL oraz Python. Stosując poznane modele szeregów czasowych, uczestnik studiów będzie potrafił poprawnie prognozować zjawiska ekonomiczne, finansowe i gospodarcze.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
40

Informacje dodatkowe:
Studia podyplomowe MSAD partnerem European Association of Distance Teaching Universities 2018.
Nasze studia zostały wyróżnione w raporcie raport dot. dobrych praktyk edukacyjnych. Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu zostały opublikowane w postaci raportów dostępnych pod adresem: e-slp.eadtu.eu/outcomes

Zajęcia w ramach obecnej edycji studiów podyplomowych  odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka