Skip to content ↓

Marketing internetowy

Osoba do kontaktu

lic. Aneta Nosal
tel.: 12 617 42 52
anosal@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH
tel.: +48 508 078 632
kaleszcz@agh.edu.pl​​

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny

ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
pawilon C-7, pokój 0.09


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu marketingu internetowego. Szczególny nacisk zostanie położony na budowanie kontaktu studentów ze specjalistami branży internetowej i podnoszenie umiejętności z zakresu kreowania kampanii marketingowych w sieci. Kluczowe zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin na co dzień realizujących kampanie internetowe.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?

Internet to przyszłość komunikacji społecznej w różnych dziedzinach życia (sferze prywatnej, publicznej, ekonomii, edukacji, itp.), stąd specjalistyczna i praktyczna wiedza dotycząca mediów elektronicznych jest wartością bezdyskusyjną w społeczeństwie współczesnym. Wychodząc z tego założenia, program studiów kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu marketingu internetowego oraz znaleźć zatrudnienie w różnych działach marketingu, w tym w agencjach interaktywnych, portalach i innych firmach działających w sieci. Studia kierujemy przede wszystkim do osób interesujących się Internetem, związanych lub planujących związać się z nim zawodowo (menadżerów, grafików, programistów, informatyków, badaczy społecznych).

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Budowanie marki w Internecie
 • Budowanie strategii komunikacji
 • Content marketing
 • Copywriting
 • Customer Experience
 • E-commerce
 • Email marketing
 • Employer branding 
 • Google Ads
 • Google Analytics
 • Growthhacking marketing
 • Instagram marketing
 • Kampanie reklamowe w social media
 • Marketing automation
 • Marketing B2B
 • Neuromarketing
 • Branding
 • PR - nowoczesna komunikacja w praktyce
 • Prawo autorskie w internecie
 • Psychologia konsumenta
 • SEO
 • Service Design
 • Personal branding i social selling na LinkedIn
 • UX
 • Wprowadzenie do marketingu internetowego
 • Komunikacja marki w serwisie Facebook
 • Video marketing

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę umożliwiającą im zaprojektowanie, przygotowanie i realizację profesjonalnej strategii obecności marki w sieci. Będą w stanie dobrać narzędzia do zaplanowanych celów marketingowych i zrealizować kampanie interaktywne. Rozwiną oni swoją kreatywność i umiejętności niezbędne do prowadzenie biznesu w Internecie. Prócz wiedzy z zakresu marketingu absolwenci nauczą się efektywnie pracować w grupie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych oraz poznają reguły wyszukiwania i generowania informacji w sieci. Zdobyte umiejętności w zakresie prowadzenia badań internetowych pozwolą absolwentom sprawnie i kompleksowo rozumieć społeczności w Internecie, zarówno pod względem analizy socjologicznej, jak również na poziomie doboru grupy docelowej dla określonych usług internetowych.

Niezależnie od rodzaju dotychczasowego wykształcenia uczestnika studiów, będzie on w stanie sprawnie poruszać się w nowoczesnych rozwiązaniach interaktywnych, jak i oceniać je pod kątem opłacalności ekonomicznej. Znajomość narzędzi i trendów związanych z email i mobile marketingiem udoskonali warsztat absolwentów w działaniach z zakresu najbardziej skutecznych, jak i opłacalnych form promocji i reklamy w Internecie. Studenci zdobędą również umiejętności tworzenia interfejsów aplikacji i serwisów internetowych, a także przygotowania funkcjonalności narzędzi internetowych.

Praktyczna wiedza dotycząca zarządzania projektem internetowym wraz z wiedzą z zakresu prawa pozwoli absolwentom na twórczą i skuteczną aktywność w wielu interesujących przedsięwzięciach interaktywnych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (od II 2024 do I 2025)

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
36

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele.
Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne.
Zajęcia będą odbywać się w trybie hybrydowym (45% zajęć online, 55% zajęć stacjonarnie)

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia zajęć podczas dwóch semestrów, a także zdanie egzaminu końcowego, obejmującego materiał z wszystkich kursów realizowanych podczas studiów oraz zrealizowanie dwóch projektów pod kierunkiem wybranych wykładowców. Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z egzaminu (70 %) oraz ocen z projektu (30 % oceny końcowej). Egzamin: Egzamin będzie testowy (jednokrotnego wyboru) z materiału omawianego podczas zajęć w czasie dwóch semestrów. Materiały z każdych z zajęć zostaną udostępnione studentom na specjalnej platformie lub wirtualnym dysku.

Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej informacji na temat studiów: www.facebook.com/MI.WH.AGH/  , https://marketinginternetowy.agh.edu.pl/ 


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka