Skip to content ↓

Kierownik Cyfrowej Transformacji (Digital Transformation Manager)

Osoba do kontaktu

dr inż. Paweł Skrzyński
tel.: 12 617 52 17
pawel.skrzynski@agh.edu.pl

mgr Emilia Ludwiczak
tel.: 12 617 52 00
emilia@agh.edu.pl

mgr Agnieszka Czernicka
tel.: 12 617 56 78
czernicka@agh.edu.pl​​​​​​​

Kierownik studiów

dr inż. Paweł Skrzyński
tel.: 12 617 52 17
skrzynia@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyki Stosowanej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-2, pokój 403

Strona internetowa studiów

https://digitaltransformationmanager.edu.pl/


Charakterystyka studiów

Studia poświęcone są nauce zarządzania złożonymi cyfrowymi programami transformującymi organizacje. Stanowią one uzupełnienie i wejście na wyższy – bardziej strategiczny poziom z obszaru zarządzania projektami i zarządzania zmianą w organizacjach. Na studiach studenci poznają w jaki sposób prowadzić tego typu transformacje w organizacjach, ale również jak zmieniają się poszczególne działy. Zostaną zapoznani z najnowszymi narzędziami, które podniosą efektywność realizacji tego typu inicjatyw i są wykorzystywane w biznesie. Wszystkie te zagadnienia będą krążyć w bliskiej okolicy technologii i jej wpływu na nowe wyzwania organizacji. Kluczowym elementem, będzie transformacja roli Kierownika Projektów w role Digital Transformation Managera. Studenci powinni posiadać minimum podstawową znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem projektów i funkcjonowania organizacji.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Rewolucja Przemysłowa 4.0 - zarządzanie cyfrową transformacją
 • Technologie kreujące cyfrową transformacje
 • Trendy w transformacji technologii
 • Zwinne i hybrydowe zarządzanie projektami, programami oraz transformacjami w organizacjach kurs certyfikujący SAFe for Teams
 • Prawo w erze cyfrowej transformacji oraz transformacja działów prawnych
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym i nowoczesna komunikacja
 • Zarządzanie zmianą w transformacjach organizacji ("Change Management"), kurs przygotowujący do egzaminu Change Management Foundation
 • Efektywne myślenie grupowe z elementami myślenia projektowego ("Design Thinking"), szkolenie akredytowane DTMethod Foundation
 • Kompetencje lidera przyszłości
 • Analiza finansowa, tworzenie scenariuszy biznesowych i wycena transformacji oraz analiza ryzyk w oparciu o standardy MoR
 • Nowoczesny marketing cyfrowy i jego biznesowe wykorzystania
 • Transformacja cyfrowa w praktyce w różnych branżach i różnych działach

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które niekoniecznie ukończyły studia o charakterze zarządzania projektami, lecz pokrewnym np. zarządzanie, technologia, marketing 3, 4, 5- letnie  (rodzaj ukończonych studiów nie ma jednak kluczowego znaczenia), posiadają podstawową wiedzę z zarządzania projektami np. Waterfall lub Agile lub miały styczność z projektami.

Absolwent studiów podyplomowych powinien być wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy jako kierownik cyfrowej transformacji i legitymować się szeroką wiedzą w zakresie prowadzenia transformacji, zarządzania zmianą oraz technologii ją wspierających.

Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:

 • znajomość zagadnień związanych z transformacjami przemysłowymi
 • znajomość kluczowych technologii kreujących cyfrową transformację
 • znajomość kluczowych trendów technologicznych
 • znajomość najważniejszych podejść do prowadzenia transformacji organizacji
 • znajomość podstawowych założeń dot. transformacji w obszarze prawnym oraz kluczowych obszarów prawnych, które powinny być uwzględnione w trakcie kreowania i wdrażania cyfrowych transformacji
 • umiejętność zarządzania zespołem online, realizację projektu w systemie online
 • znajomości podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą w ramach realizacji transformacji cyfrowych
 • umiejętności pracy koncepcyjnej i wykorzystanie elementów Design Thinking w rozwiązywaniu złożonych problemów w trakcie wdrażania transformacji
 • znajomość kluczowych kompetencji lidera przyszłości w kontekście zmieniających się wyzwań
 • znajomość podstawowych pojęć związanych z wyceną projektów i tworzeniem przypadków biznesowych (ang. "business case")
 • znajomość obszaru marketing cyfrowy (ang. digital marketing) i jego rosnącego wpływu na transformacje organizacji
 • znajomość kluczowych transformacji przed którymi stoją organizacje i działy oraz technologii, które je wspierają.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka