Skip to content ↓

Inżynieria oprogramowania

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Dynak-Kozioł
tel.: 12 617 51 98
kkoziol@agh.edu.pl

mgr inż. Sylwia Stawarz
tel.: 12 617 51 99
sstawarz@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH
tel.: 12 617 39 45
rklimek@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyki Stosowanej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-2, pokój 406

Strona internetowa studiów

home.agh.edu.pl/inzopr


Charakterystyka studiów

Dwusemestralne studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania oferują łącznie 224 godziny dydaktyczne prowadzone w Katedrze Informatyki Stosowanej AGH, w trakcie których uczestnicy będą mogli nabyć praktyczne umiejętności w odniesieniu do najważniejszych faz cyklu życia oprogramowania.

Celem studiów jest nabycie licznych umiejętności praktycznych, wraz z niezbędną ich podbudową wiedzą teoretyczną tak, aby absolwenci mogli z powodzeniem uczestniczyć w procesach wytwórczych oprogramowania na różnych jego etapach i z różnymi wypracowanymi pozycjami zawodowymi. 

Zapraszamy do uczestnictwa w studiach podyplomowych:

 • osoby pragnące dokonać istotnej zmiany własnej sytuacji zawodowej poprzez wejście do branży IT, a dotychczas będące poza tą branżą,
 • osoby pracujące już w branży IT, ale po wcześniejszych studiach podstawowych z innych niż informatyka obszarów, obecnie pragnących pogłębić lub utrwalić wiedzę w zakresie IT,
 • osoby pracujące z powodzeniem w branży IT, ale których interesują pewne nowe dla nich aspekty w proponowanych studiach, lub pragnące ugruntować swoje doświadczenie, albo pragnące dokonać zmian w swoim profilu IT.

Program studiów

Link do Sylabusa

Wykłady odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach audytoryjnych znajdujących się w infrastrukturze AGH. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych i są realizowane z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Całość zajęć ma miejsce w sercu kompleksu AGH (pawilony C2, C3, B1, w okolicy Biblioteki Głównej) bardzo łatwo osiągalnego komunikacyjnie ze wszystkich kierunków miasta. Uczestnicy mają dostęp do sieci uczelnianej, platformy e-learningowej.

 • Programowanie w C/C++
 • Metodologie obiektowe
 • Technologie komponentowe i sieciowe
 • Konstruowanie baz danych
 • Elementy inżynierii oprogramowania
 • Modele wytwarzania oprogramowania
 • Testowanie oprogramowania
 • Zaawansowane technologie bazodanowe
 • Technologie i aplikacje webowe
 • Użytkowanie i administrowanie systemem Unix/Linux
 • Zarządzanie projektem informatycznym

Szczegóły dotyczące programu na stronie internetowej studiów podyplomowych. 

Sylwetka absolwenta

Sylwetkę absolwenta, po osiągnięciu zamierzonych celów studiów podyplomowych, można określić jak poniżej.

 • Absolwent będzie posiadał umiejętnościami programowania w językach C/C++/C# w stopniu co najmniej średnim lub zaawansowanym, w różnych środowiskach programistycznych IDE, stosowania technik komponentowych i sieciowych (VB.NET, C#, SOAP, REST, MVC, OSGi, ADO.NET, ORM, LINQ, inne). Umiejętności programistyczne będą wsparte przez wiedzę w zakresie technologii obiektowych (analiza i projektowanie) oraz podstawowych zasad inżynierii oprogramowania, w tym sieci przepływów, architektury systemu. Absolwent nabędzie umiejętności w dziedzinie konstruowania baz danych, w tym języka SQL, czy systemu MySQL.
 • Absolwent będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania systemów informatycznych, umiejętności w dziedzinie procesów inżynierii wymagań, nowoczesnych technologii zintegrowanego i kierowanego modelami projektowania obiektowego (UML) i zarządzania projektem informatycznym. Będzie posiadał umiejętności stosowania zaawansowanych technologii bazodanowych (PostgreSQL, Hibernate/JPA, PHP, inne), tworzenia aplikacji działającym w środowisku internetowym (HTML, CSS, REST, inne), programowania webowego (Java, Javascript). Absolwent będzie posiadał umiejętności używania systemu UNIX/Linux na poziomie co najmniej średnim lub administratora.
 • Absolwent będzie mógł zatem pracować w zespołach (jako członek lub kierownik projektu) wytwarzających oprogramowanie należące do szerokiej klasy: systemy informatyczne, bazy danych, aplikacje webowe, systemy czasu rzeczywistego, czy inne.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń, postępowanie kwalifikacyjne


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka