Skip to content ↓

Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne

Osoba do kontaktu

mgr inż. Anna Sojczyńska
tel. : 12 617 22 10
anbieda@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Jacek Blicharski, prof. AGH
tel.: 12 617 20 85
jblich@agh.edu.pl​​​

Organizator studiów

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Gazowniczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pok. 103 (wysoki parter)


Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 195 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa, projektowania i eksploatacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Budownictwo
 • Prawo budowlane, gospodarcze i ochrony środowiska
 • Geoinżynieria
 • Projektowanie instalacji na gaz płynny
 • Termodynamika gazu ziemnego
 • Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne
 • Projektowanie, budowa i rehabilitacja techniczna rurociągów z wykorzystaniem technologii bezwykopowych
 • Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych
 • Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Pomiary przepływu cieczy i gazu w rurociągach

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (od III 2024 r. do II 2025 r.)

Tryb zgłoszeń:
kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

Liczba miejsc:
30

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych (piątek od godz. 15.00, sobota w godz. 8.15-17.30).
Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pok. 103 (wysoki parter)

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. Anna Sojczyńska
tel. : 12 617 22 10
anbieda@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
do 1 III 2024 r.

Opłaty:
5 500 zł

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych (piątek od godz. 15.00, sobota w godz. 8.15-17.30).
Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • poświadczenie  wniesienia  opłaty  za  studia  podyplomowe  za  pierwszy  semestr  studiów,  nie później  niż  w  terminie  14  dni  przed  rozpoczęciem  zajęć  dydaktycznych  w  ramach  studiów podyplomowych

Stopka