Skip to content ↓

Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów

Osoba do kontaktu

mgr Agata Rzepka
tel.: 12 328 34 14
rzepka@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH
tel.: 12 328 33 05
bartlomiej.sniezynski@agh.edu.pl​​​​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków
pawilon D-17, pokój 2.13


Charakterystyka studiów

Tematyka studiów obejmuje najważniejsze problemy realizacji i użytkowania szerokiej klasy systemów komputerowych. Przekrój podstawowych zagadnień współczesnej informatyki stanowi bazę dla bardziej szczegółowego przygotowania uczestnika w wybranym przez niego kierunku zainteresowań (kształcenie w profilach).

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów obejmuje dwie fazy kształcenia:

I część ogólną (146 godz.), prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej projektowania i eksploatacji współczesnych systemów informatycznych;

II część (78 godz.), reprezentującą wybrane profile działalności praktycznej, związane z aktualnym lub zamierzonym obszarem zatrudnienia. Profile te, pozostawione do wyboru przez uczestników, to:

  • Programowanie
  • Inżynieria oprogramowania i zarządzanie projektami
  • Programowanie aplikacji WWW

Sylwetka absolwenta

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z informatyki, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki, związane ze specyfiką prowadzonej działalności praktycznej.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w wybranej specjalizacji. Dzięki solidnej wiedzy w zakresie podstaw informatyki, absolwent będzie miał możliwość samodzielnego jej pogłębiania w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości. Dzięki wiedzy w zakresie współczesnych technologii informatycznych i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów absolwenci będą mogli tworzyć koncepcje, projektować, implementować, eksploatować lub nadzorować współczesne systemy informatyczne.

Absolwenci studiów powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinni posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania. Dodatkowo po drugim semestrze studiów absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności specjalistyczne w zakresie wybranego profilu.

Tryb zaliczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedmiotu i podawany jest na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Świadectwa, które otrzymują nasi absolwenci, są zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę www:

https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/InformatykaPPES/

Następnie wymagane do przyjęcia dokumenty należy przesłać do sekretariatu studiów drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego – przed rozpoczęciem zajęć - osobistego złożenia oryginałów przesłanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń – rejestracji na studia na stronie internetowej.

Liczba miejsc:
min. 16, maks. 38


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka