Skip to content ↓

Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych

Osoba do kontaktu

mgr Mariola Andrusikiewicz
mgr inż. Anna Pokladko
tel.: 12 617 21 91
podyplomowe_kgbig@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. arch. Tomasz Wieja, prof. AGH
tel.: 601 669 023
wieja@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki 

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 127

Strona internetowa studiów

www.kgbig.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Zakres tematyczny:  Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych – AutoCAD, Autodesk Revit, Photoshop, Blender, 3ds Max. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z problemami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi modelowania geometrycznego i renderingu np. Blender, a także z zastosowaniem AutoCADa i Autodesk Revit do projektowania architektonicznego. Projektowanie stron internetowych uwzględnia podstawy tworzenia stron internetowych i animacji. Prezentowane są także metody tworzenia makiet i prototypowania w Figmie oraz elementy teorii związanej z UI i UX wraz ze specyfiką grafiki rastrowej, a także wektorowej. Program zastosowań praktycznych uzupełniony jest o elementy programowania w nowoczesnym języku skryptowym Python. Elementy programowania obejmują także swym zakresem podstawy przetwarzania obrazów i proste zastosowania webowe. Zagadnienia technik poligraficznych obejmują elementy poligrafii i elementy projektowania graficznego. Dotyczy to komputerowych programów graficznych i fundamentalnych zagadnień związanych z DTP (desktop publishing): modele barw, rozdzielczość, rastry, profile barwne, „nadlewki”, znaczniki, formaty graficzne itd. Podstawowe informacje na temat najbardziej popularnych technik druku (druk offsetowy, sitodruk, druk atramentowy, druk cyfrowy) oraz introligatorstwo i procesy wykończeniowe. Elementy projektowania graficznego zawierają ponadto zagadnienia związane z edycją obrazów cyfrowych i typografią. Studia prowadzone są przez osoby specjalizujące się w zakresie nauczanych programów komputerowych. Elementy teoretyczne realizowane są poprzez praktyczne ćwiczenia na konkretnych przykładach i zadaniach. 

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Modelowanie geometryczne – konstrukcje 2D i 3D, rendering, animacja (AutoCAD, Blender, 3ds MAX)
 • Elementy programowania – (JavaScript w projektowaniu stron internetowych, Python i PHP w elementach programowania)
 • Projektowanie stron internetowych – (HTML, JavaScript, jQuery, strony responsywne, układy stron internetowych, CSS)
 • Podstawy projektowania artystyczno-graficznego - zastosowania użytkowe (Photoshop, druk 3D (podstawowe pojęcia) oraz przygotowanie pliku do druku3D)
 •  Rysunek architektoniczno-budowlany – elementy projektowania architektonicznego, zastosowania w architekturze wnętrz (AutoCAD, Autodesk Revit)
 • Podstawy technik poligraficznych - praca z obrazem i tekstem w oparciu o programy graficzne z pakietu Adobe CS Design Standard: Photoshop (grafika rastrowa/bitmapowa), Illustrator grafika obiektowa (wektorowa), InDesign (program typu „page layout”), Acrobat (dokumenty PDF).

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zapewniają one:

 • zdobycie umiejętności pracy w programach graficznych oraz projektowania stron internetowych;
 • poznanie zasad projektowania graficznego i architektonicznego;
 • nabycie praktyki w zastosowaniach programów graficznych;
 • zapoznanie się z elementami programowania;
 • zdobycie umiejętności z zakresu projektowania i wykonania wg. projektu typowego layoutu, opracowania materiału graficznego i tekstowego oraz tworzenia poprawnych plików do druku (PDF).

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (marzec 2024 – luty 2025)  

Tryb zgłoszeń:

Drogą mailową, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc:
20


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
budynek A1, pokój 127
elektronicznie na adres: podyplomowe_kgbig@agh.edu.pl 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Mariola Andrusikiewicz
mgr inż. Anna Pokladko
tel. 12 617 21 91

Termin zgłoszeń:
Nabór otwarty do 15.02.2024 r.

Opłaty:

5 000 zł  (możliwość płatności w dwóch ratach)

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00 (zjazdy co dwa tygodnie). Program przewiduje 250 godzin dydaktycznych.

Wymagane dokumenty

Stopka