Skip to content ↓

Górnictwo odkrywkowe

Osoba do kontaktu

dr inż. Dorota Łochańska
tel.: 12 617 21 09
lochan@agh.edu.pl​​​​​​​

Kierownik studiów

dr inż. Maciej Zajączkowski
tel.: 603 915 445
maciejz@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądoweji Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 202

Strona internetowa studiów

www.studiago.agh.edu.pl 


Charakterystyka studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu techniki i technologii eksploatacji metodą odkrywkową, techniki strzałowej, transportu, zwałowania, przeróbki surowców mineralnych, rekultywacji w górnictwie odkrywkowym oraz prawa geologicznego i górniczego i bezpieczeństwa pracy. Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu górnictwa odkrywkowego w Polsce łączących teorię z praktyką.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 170 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się jeden do dwóch razy w miesiącu (sobota i niedziela). Część zajęć prowadzona jest także w trybie zdalnym poprzez uczelnianą platformę e-learningową. W drugim semestrze odbywają się także zajęcia w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach k/Krakowa. Łącznie zajęcia obejmują 11 zjazdów.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Geologia złożowa i geologiczna obsługa kopalń
 • Stateczności skarp i zboczy
 • Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie
 • Podstawy odkrywkowej eksploatacji złóż
 • Transport w górnictwie odkrywkowym
 • Zwałowanie w górnictwie odkrywkowym
 • Prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
 • Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
 • Odwadnianie kopalń odkrywkowych z elementami hydrogeologii
 • Technika strzałowa w górnictwie odkrywkowym
 • Projektowanie kopalń odkrywkowych
 • Technologia przeróbki surowców mineralnych w górnictwie odkrywkowym
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych
 • Dobór i eksploatacja układów cyklicznych
 • Dobór i eksploatacja układów KTZ

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego surowców mineralnych, a także do osób posiadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do zmiany kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów, absolwent będzie mógł wykazać się znajomością technologii odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego jak również zagadnień związanych z samym prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu górnictwa odkrywkowego będzie świadczyło o posiadaniu odpowiedniego przygotowania zawodowego przy ubieganiu się o kwalifikacje w zakresie dozoru górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
40


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka