Skip to content ↓

Geozagrożenia

Osoba do kontaktu

dr inż. Klaudia Sekuła
tel.: 12 617 24 02
klaudia.sekula@agh.edu.pl

mgr inż. Jakub Czurczak (z-ca Kierownika studiów podyplomowych)
czurczak@agh.edu.pl

Sekretariat studiów, obsługa zgłoszeń
Dorota Chrząstek
tel.: 12 617 24 04
geozagrozenia@agh.edu.pl​​​​​

Kierownik studiów

dr inż. Klaudia Sekuła
tel.: 12 617 24 02
klaudia.sekula@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 3

Strona internetowa studiów

geozagrozenia.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami rozpoznania oraz dokumentowania geozagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk. W trakcie wykładów oraz licznych zajęć terenowych, laboratoryjnych i praktycznych, uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, nowoczesnych technik rozpoznania i monitorowania procesów osuwiskowych, rozpoznania budowy podłoża gruntowego, prawidłowego dokumentowania badań geologiczno-inżynierskich oraz kompleksowej analizy danych pochodzących z różnego rodzaju badań.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Prawo w geozagrożeniach
 • Geozagrożenia
 • Rozpoznawanie ruchów masowych I
 • Monitoring geozagrożeń I
 • Zdalne metody w rozpoznawaniu i monitorowaniu geozagrożeń
 • Analiza danych przestrzennych
 • Geologia inżynierska i geotechnika
 • Rozpoznawanie ruchów masowych II
 • Monitoring geozagrożeń II
 • Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk
 • Laboratoryjne metody badań gruntów
 • Techniki komputerowe w geologii inżynierskiej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych "Geozagrożenia" posiada wiedzę o podstawach prawnych związanych z badaniami geologiczno-inżynierskimi oraz zna najnowsze wytyczne w tym zakresie. Potrafi pozyskać informacje z dostępnych baz danych przestrzennych oraz prawidłowo je przetwarzać. Potrafi również prawidłowo zaplanować proces inwestycyjny związany z dokumentowaniem osuwisk począwszy od zaplanowania oraz wykonania kartowania terenowego oraz prac terenowych, przez prace terenowe, po ich prawidłowe dokumentowanie w celu opiniowania i zatwierdzania. Posiada on również podstawową wiedzę z zakresu mechaniki gruntów, właściwości fizyko-mechanicznych gruntów oraz ich wpływu na projektowanie geotechniczne.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów

Liczba miejsc:
20-40

Informacje dodatkowe:
Program studiów obejmujący 2 semestry nauki i realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, seminaryjne i warsztatowe oraz ćwiczenia laboratoryjne, komputerowe i terenowe (łącznie 270 godz.).


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka