Skip to content ↓

Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Pohl
tel. 12 617 42 02
apohl@agh.edu.pl

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik
tel.: 12 617 45 08
mikulik@agh.edu.pl​​

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 202


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe "Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem" mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi  budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów nawiązuje do głównych obszarów dziedziny FM, to jest do czynników ludzkich i środowiskowych oraz działania i utrzymania budynku. W ramach czynników ludzkich i środowiskowych zajęcia będą nawiązywały do problemów zdrowia, bezpieczeństwa, komfortu, zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy, a w ramach działania i utrzymania budynku do problematyki prowadzenia, utrzymania i dysponowania systemami technicznymi budynku, wyposażeniem i wybranymi elementami zewnętrznymi.

Program studiów zawiera następujące moduły kształcenia:

  • Budynek inteligentny, jako nowoczesny obiekt zarządzania;
  • Systemy zapewnienia komfortu fizycznego w budynkach inteligentnych;
  • Systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych;
  • Systemy techniczne w inteligentnych budynkach;
  • Systemy informatyczne w inteligentnych budynkach;
  • FM w praktyce.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych Facility Management -  zarządzanie inteligentnym budynkiem - rozwiną swoje umiejętności inżynierskie oraz menedżerskie w zakresie ogólnego zarządzania budynkiem. Zapoznani zostaną z tradycyjnymi i najnowszymi systemami sterowania komfortem fizycznym i bezpieczeństwem w budynku. Zostaną przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie eksploatacji, utrzymania i wykonywania remontów instalacji technicznych w budynkach. Absolwent uzyskuje również nowoczesną wiedzę dotyczącą organizowania usług FM, zgodnie z serią norm FM PN-EN-ISO-41000

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka