Skip to content ↓

Energetyka cieplna

Osoba do kontaktu

dr inż. Bronisława Odziewa
tel.: 600 498 830
odziewa@agh.edu.pl
kseiuos@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
tel.: 12 617 30 79
pajak@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-3, pokój 201b lub 117a


Charakterystyka studiów

W dobie transformacji energetycznej kraju i świata zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej jest dla obecnych i przyszłych absolwentów studiów podyplomowych  zagadnieniem priorytetowym przy zatrudnieniu w  sektorze energetycznym. W trakcie dwusemestralnych studiów podyplomowych obejmujących 250godzin dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów,  projektów oraz praktyk,  słuchacze dostaną komplet wiedzy na temat procesów cieplnych zachodzących przy produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, polityki energetycznej, aspektów prawnych i kierunków przekształcenia energetyki węglowej w czyste technologie energetyczne. Studia mają na celu poszerzenie wiedzy z przedmiotów podstawowych - m.in. termodynamiki, mechaniki płynów,  spalania paliw, metod ograniczenia emisji spalin,  wymiany ciepła, ogólnotechnicznych - m.in. maszyn przepływowych, eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych, układów regulacji cyfrowej, oraz specjalnościowych - m.in. konstrukcji i eksploatacji kotłów, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, przesyłu energii elektrycznej i  cieplnej, kontroli i modelowania  procesów cieplnych w siłowniach parowych, technologii proekologicznych w energetyce, odnawialnych źródeł energii i metod zwiększenia ich udziału w energetyce krajowej i światowej.  Rynku energii. Ponadto zostaną omówione m.in. ogniwa paliwowe, energetyka jądrowa jako przyszłe i  aktualne kierunki dalszego rozwoju energetyki w Polsce.

Program studiów

 • Wybrane zagadnienia z termodynamiki i mechaniki płynów
 • Paliwa. Procesy spalania paliw i metody redukcji zanieczyszczeń i emisji spalin
 • Wymiana ciepła i wymienniki
 • Konstrukcja, eksploatacja maszyn przepływowych (pomp, sprężarek i wentylatorów)
 • Konstrukcja oraz eksploatacja kotłów, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych
 • Materiałoznawstwo
 • Napędy elektryczne. Elektroenergetyka
 • Kontrola i modelowanie procesów cieplnych w  elektrowniach i elektrociepłowniach
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; Sieci cieplne
 • Odnawialne źródła energii
 • Energetyka jądrowa
 • Wykorzystanie energetyczne biomasy i odpadów
 • Ogniwa paliwowe; Magazynowanie energii
 • Rynek energii
 • Układy regulacji cyfrowej
 • Polityka energetyczna  oraz kierunki transformacji energetycznej

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych pracujących w sektorze energetycznym lub w zakładach przemysłowych, gdzie wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna, w biurach konstrukcyjnych maszyn i urządzeń energetycznych, w miejskich przedsiębiorstwach energetyki cieplnej.

Absolwent posiada wiedzę i kompetencje zawodowe do prowadzenia procesów cieplnych w elektrowniach i elektrociepłowniach, w konstrukcji oraz eksploatacji pomp, sprężarek i wentylatorów, kotłów parowych, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych, przesyle ciepła i energii elektrycznej,  wykorzystaniu OZE w energetyce, najnowszych technologiach energetycznych krajowych i zagranicznych, rynku energii i kierunków rozwoju energetyki krajowej i światowej.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka