Skip to content ↓

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Pohl
tel. 12 617 42 02
apohl@agh.edu.pl

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik
tel.: 12 617 45 08
mikulik@agh.edu.pl​​

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 202


Charakterystyka studiów

Zadaniem priorytetowym kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, np. manager bezpiecznej informacji w działaniu firmy, przedsiębiorstwa lub organizacji. Ponadto, celem studiów jest dostarczenie uczestnikom użytecznej wiedzy na warsztatach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie ochrony informacji oraz bezpieczeństwa sieci informatycznych, zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, zapoznanie uczestników z systemami audytowania, certyfikacji i kontrolowania procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapoznanie uczestników ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z rodziną norm ISO 27000, ISO/IEC TR 13335-2:2003 PN–I-07799-2:2005 oraz dostarczenie uczestnikom możliwości dalszego rozwoju zawodowego w zakresie działania w strukturach ochrony i bezpieczeństwa informacji.

Program studiów

Link do Sylabusa

Zakres tematyczny studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje uczestników ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne, pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć warsztatowych i ćwiczeń praktycznych. Program studiów zawiera następujące moduły kształcenia:

  • Istota bezpieczeństwa informacji we współczesnych organizacjach oraz cyberbezpieczeństwo;
  • Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe systemów teleinformatycznych;
  • Rozwiązania techniczne w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji;
  • Praktyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informatycznym.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” kierowane są do osób zajmujących się bądź planujących pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności oraz do administratorów systemów teleinformatycznych chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji.

W szczególności studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” przeznaczone są dla:

  • pracowników administracji państwowej, firm doradczych i przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem informacji,
  • kadry kierowniczej i zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji, chcącej uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę,
  • osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji dla służb mundurowych i cywilnych,
  • administratorów systemów teleinformatycznych.

Uczestnicy nabywają niezbędną, nowoczesną wiedzę dotyczącą bezpiecznego zarządzania informacją na etapie jej tworzenia, przetwarzania, przesyłania i gromadzenia. Uczestnicy otrzymają również praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć warsztatowych i ćwiczeń praktycznych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka