Skip to content ↓

Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Futures Studies)

Osoba do kontaktu

mgr Paulina Walotek
tel.: 12 617 43 57
pwalotek@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr Radosław Tyrała
tel.: 12 617 43 45
rtyrala@agh.edu.pl​​​​​

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny

ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
pawilon C-7, pokój 0.09

Strona internetowa studiów

trendwatching.edu.pl


Charakterystyka studiów

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu. Studia podyplomowe Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Futures Studies) kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji.

Celem tych studiów jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność analizowania, prognozowania i kreowania mega- i mikro-trendów w różnych subświatach życia społecznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych trendów współczesnych. Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie.

Gwarantujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

Program studiów

Link do Sylabusa

I. Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Wprowadzenie do analizy trendów (Justyna Król)
 2. Anatomia trendwatchingu (Monika Borycka)
 3. Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)
 4. Warsztaty przyszłościowe i scenariuszowe (Łukasz Afeltowicz)
 5. Foresight miejski (Justyna Król)
 6. Design spekulatywny (Katarzyna Janota)
 7. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)
 8. Field research i trendspotting w praktyce (Michał Mazur)
 9. Przyszłość jako narzędzie projektowania innowacji (Agata Bisping, Marcin Maciejewski)

II. Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Ryzyko systemowe w krajach centrum i na peryferiach (Radosław Tyrała)
 2. Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)
 3. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)
 4. Rola polityk publicznych w kreowaniu świata jutra (Marcin Kędzierski)
 5. Marka jutra. Projektowanie strategii w nurcie HCD (Małgorzata Wardaszka)
 6. System design (Justyna Turek, Henryk Stawicki)
 7. Nowe potrzeby i motywacje. Wpływ trendów na zmiany społeczne (Aleksandra Trapp)
 8. Kompetencje przyszłości (Edyta Sadowska)

III. Moduł Top Trends

 1. 1. Człowiek przyszłości: między transhumanizmem a technointymnością (Ada Florentyna Pawlak)
 2. 2. Przyszłość naszej wolności: kapitalizm inwigilacji (Ada Florentyna Pawlak)
 3. 3. Sektor kosmiczny w codziennym życiu (Łukasz Wilczyński)
 4. Kolonizowane przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)
 5. Trendy w nowych mediach (Paweł Badura)
 6. Trendy w content merketingu (Wojciech Kardyś)
 7. Przyszłość pracy (Zyta Machnicka)
 8. Future gaming (Grzegorz Bobrek)
 9. Technologie immersyjne w biznesie (Jowita Guja)
 10. Fashion forecasting (Martyna Burgaud)
 11. Smart city (Jacek Gądecki)
 12. 1Megatrendy środowiskowe i zrównoważony rozwój (Marcin Popkiewicz)

Projekt końcowy. Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane do:

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe;
 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;
 • polityków szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;
 • trendsetterów pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.

Cele kształcenia:

Absolwenci studiów zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;
 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;
 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;
 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;
 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

Liczba miejsc:
max. 30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka