Skip to content ↓

Analiza danych – Data Science

Osoba do kontaktu

mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska
tel: +48 12 328 33 21 
paula@agh.edu.pl​​​​

Kierownik studiów

dr inż. Robert Marcjan
tel.: 12 328 33 10
marcjan@agh.edu.pl​​​​​​​​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków
pawilon D-17, pokój 2.13


Charakterystyka studiów

Oferta studiów kierowana jest do wszystkich, którzy będą zajmowali się szeroko rozumianą analizą oraz przetwarzaniem, często bardzo dużych zbiorów różnorodnych danych. Pojęcia „Analiza danych” oraz „Data Science” łączą kompetencje z wielu dziedzin, specjalności takich jak: matematyka, statystyka, bazy danych, programowanie. Posiadanie takiej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności jest coraz częściej pożądane na rynku IT.

Program studiów

Link do Sylabusa

W programie znajdują się zarówno przedmioty pozwalające na zdobycie wiedzy o charakterze ogólnym (statystyka, bazy danych), przedmioty umożliwiające nabycie umiejętności programowania w wybranych językach (R, SQL, Python) jak i przedmioty dotyczące specjalistycznych metod przetwarzania i analizy danych (hurtownie danych, eksploracja danych, uczenie maszynowe, przetwarzanie i analiza danych tekstowych). 

Lista przedmiotów:

 • Wprowadzenie do analizy danych i data science
 • Statystyka
 • Bazy danych
 • Programowanie w języku Python
 • Ekstrakcja danych ze źródeł internetowych
 • Hurtownie danych
 • Analiza dużych zbiorów danych w środowisku Spark
 • Uczenie maszynowe
 • Eksploracja danych
 • Analiza danych tekstowych
 • Sieci społeczne
 • Analiza danych przestrzennych
 • Wizualizacja dużych zbiorów danych
 • Prawne aspekty analizy danych
 • Seminarium - Projekty dyplomowe
 • Projekt dyplomowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu: Statystyki (przygotowanie danych, stosowanie metod analizy i wnioskowania statystycznego, opracowanie wyników); Baz  Danych oraz metody dostępu do danych zgromadzonych w różnorodnych bazach danych (relacyjnych, NoSQL),  a także otwartych źródłach internetowych. Nabędzie umiejętność programowania w językach umożliwiające pobieranie danych, ich przetwarzanie oraz analizę takie jak: R, SQL, Python. Będzie potrafił stosować różnorodne zaawansowane metody i technik analizy danych takie jak: uczenie maszynowe, sieci neuronowe,  ekspoloracja danych, przetwarzanie dużych zbiorów danych i big data; oraz analizować dane różnego typu: strukturalne, tekstowe – zapisane w języku naturalnym, grafowe – sieci społeczne, czy też dane przestrzenne.

W szczególności absolwent studiów „Analiza danych – Data Science” będzie potrafił:

 • pobierać i łączyć dane z różnych źródeł (zarówno strukturalnych, jak i nieustrukturyzowanych): baz danych (relacyjnych i baz typu NoSQL), hurtowni danych, arkuszy kalkulacyjnych, źródeł internetowych, dokumentów tekstowych itp. 
 • przygotowywać dane i oceniać jakość danych
 • dobierać odpowiednie metody, techniki i narzędzia analizy danych oraz przeprowadzić analizę danych
 • graficznie przedstawić zarówno dane jak i wyniki analiz, a także dokonać interpretacji i oceny tych wyników

Ważnym uzupełnieniem tych zagadnień będzie wiedza dotycząca prawnych aspektów gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. 

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę: https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/data-science/ 

Następnie wymagane do przyjęcia dokumenty należy przesłać do sekretariatu Studiów drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego osobistego potwierdzenia składanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów).

Liczba miejsc:
min. 38, maks. 44


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka