Skip to content ↓

Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych

Osoba do kontaktu

dr inż. Artur Bator
tel.: 12 617 45 09
kom.: +48 512 425 207
abator@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Artur Bator
tel.: 12 617 45 09
abator@zarz.agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A1, III p., pok. 304


Charakterystyka studiów

Oferta studiów kierowana jest do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje w zakresie controllingu procesów produkcyjnych, raportowania ich efektywności w ramach zaawansowanej sprawozdawczości bazującej na narzędziach analityki  finansowej  a także do osób znajdujących się na stanowiskach kierowniczych lub planujących awans na takie stanowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów z zakresu Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych  został stworzony w odpowiedzi na obecne zapotrzebowanie rynku. W ramach programu proponujemy uczestnikom studiów cały wachlarz narzędzi, które są obecnie używane w controllingu procesów produkcyjnych wraz z zaawansowaną analizo ekonomiczno-finansową. Obejmuje on zarówno część  teoretyczną i związaną z nią część praktyczną, która częściowo będzie wykładana przez specjalistów firmy Comarch – „globalnego integratora, twórcy innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych”.

Program studiów został opracowany  w oparciu o dwa obszary merytoryczne.

Pierwszy obszar merytoryczny koncentruje się na przedmiotach w zakresie controllingu oraz systemu rachunkowości zarządczej prowadzonej na potrzeby analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego, stanowiącej też podłoże dla menedżerów do podejmowania decyzji operacyjnych, taktycznych, a także co najważniejsze – strategicznych - dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa.

Drugi obszar to blok przedmiotów związanych z informatyką wspomagającą analitykę finansową. Obszar ten obejmuje metodologię oraz programy komputerowe, które są obecnie powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne w celu poprawy sprawności działania oraz sprawności dostarczania znaczących danych finansowych.

 • Zasady ewidencji danych finansowych;
 • Sprawozdawczość menadżerska;
 • Finanse menadżerskieControlling w przedsiębiorstwie;
 • Modelowanie finansowe;
 • ERP  rejestracja danych w obszarach księgowych i controllingowych;
 • Hurtownie danych i modelowanie wielowymiarowe;
 • Eksploracja danych;
 • Analiza danych w Power BI;
 • Programowanie VBA dla MS Excel;
 • SQL – efektywne tworzenie zapytań na bazach danych;
 • Narzędzia i języki programowania wykorzystywane w analizie danych;
 • Podstawy zarządzania projektami;
 • Ocena realizacji projektów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Analityki finansowej i controllingu procesów produkcyjnych potrafi samodzielnie, zidentyfikować model przedsiębiorstwa w zakresie gromadzenia danych i ich raportowania na potrzeby operacyjne oraz wykorzystując aktualnie dostępne rozwiązania informatyczne, potrafi stworzyć system raportowania w celu przeanalizowania  efektywności działania  przedsiębiorstwa. Na  podstawie przeprowadzonych analiz jest w stanie wskazać kierunek rozwoju i podjęcia działań korygujących lub naprawczych  celem realizacji zadań.  Ponadto, jest w stanie sam przeprowadzić ocenę decyzji inwestycyjnych oraz poukładać i zarządzać różnego rodzaju projektami wdrażanymi w firmie.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (od III 2024 do II 2025)

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność

Liczba miejsc:
25


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 315

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
dr inż. Artur Bator, tel. 12 617 45 09, e-mail: abator@agh.edu.pl 
mgr inż. Sylwia Sapińska, tel. 12 617 21 81, e-mail: sylwia.sapinska@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
do końca II 2024 r.

Opłaty:
5500 zł

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w soboty i niedziele. Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem)
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka