Skip to content ↓

Aerologia górnicza

Osoba do kontaktu

dr inż. Zbigniew Kuczera
tel.: 12 617 21 63
zkuczera@agh.edu.pl

mgr Oliwia Krzyżańska
tel.: 12 617 35 06,
oliwiak@agh.edu.pl​​​​​​​

Kierownik studiów

dr inż. Zbigniew Kuczera
tel.: 12 617 21 63
zkuczera@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądoweji Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 113


Charakterystyka studiów

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań dotyczących profilaktyki zagrożeń w aspekcie wentylacji kopalń z wykorzystaniem programów komputerowych oraz prowadzenia akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych. Studia obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany  jest w formie wykładów, ćwiczeń,  laboratoriów i seminariów.  Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Wentylacja wyrobisk podziemnych,
 • Wentylacja wyrobisk ślepych,
 • Teoria sieci wentylacyjnych,
 • Pomiaroznawstwo i urządzenia wentylacyjne w kopalniach,
 • Aktualne przepisy górnicze w zakresie wentylacji i klimatyzacji kopalń,
 • Komputerowy program użytkowy w wentylacji kopalń,
 • Zwalczanie zagrożenia metanowego,
 • Zwalczanie zagrożenia klimatycznego,
 • Zwalczanie zagrożenia pożarowego,
 • Zwalczanie zagrożenia pyłowego,
 • Zagrożenia skojarzone w aspekcie wentylacji kopalń,
 • Prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie zagrożeń aerologicznych.
 • Warsztaty terenowe I oraz II (wyjazdowe zajęcia, na których słuchacze zapoznają się w  podziemnych zakładach górniczych z wiedzą praktyczną na temat odmetanowania górotworu i klimatyzacji centralnej kopalń).

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu aerologii górniczej (w szczególności do absolwentów kierunku Górnictwo i Geologia oraz Inżyniera Górnicza, którzy chcą uzupełnić brakujące przedmioty wymagane do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń  w podziemnych zakładach górniczych). Grupą docelową są pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w procesie technologicznym w podziemnych zakładach górniczych, kadra menadżerska, jak również pracownicy: firm sektora okołogórniczego, firm branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, biur projektowych, firm produkujących urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, przedstawicieli handlowych zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń i materiałów do działu wentylacji. Studia Podyplomowe w zakresie Aerologii Górniczej spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego dotyczącego przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych dla kierownika i zastępcy kierownika działu wentylacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (skierowanie z zakładu pracy, indywidualne zgłoszenia)

Liczba miejsc:
25

Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty co dwa tygodnie. Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka