Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia przygotują do profesjonalnego planowania i projektowania procesów i narzędzi w obszarze zrównoważonego rozwoju organizacji. W czasie studiów wykorzystujemy aktywne metody uczenia się oraz metody kreatywne projektowania rozwiązań, m.in. design thinking, rozwiązywanie problemów, warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich, symulacje i analizy studiów przypadku.

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem elementów zrównoważonego rozwoju w organizacjach lub rozwojem swojego biznesu z wykorzystaniem modeli opartych o społeczną odpowiedzialność biznesu. Zapraszamy osoby z różnych sektorów i organizacji różnego typu (produkcyjnych, usługowych, start-up, organizacji z sektora NGO).

Zapraszamy właścicieli firm, przedsiębiorców, menedżerów średniego szczebla zarządzania, pracowników zajmujących się rozwojem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, ochroną środowiska, zarządzaniem ludźmi i osoby odpowiedzialne za projektowanie i rozwój procesów organizacyjnych. 

 

Program studiów:

Program studiów zapewnia uczestnikom wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do projektowania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w ramach procesów organizacyjnych. 

Po ukończeniu studiów uczestnicy są gotowi do:

  • Doskonalenia istniejących procesów w przedsiębiorstwach pod kątem zrównoważonego rozwoju
  • Projektowania narzędzi i sposobów zarządzania kwestiami środowiskowymi
  • Wykorzystania i projektowania narzędzi umożliwiających prowadzenie monitoringu i analizy wpływu społecznego podejmowanych 
  • Budowania innowacyjnych modeli biznesowych opartych o filozofię zrównoważonego rozwoju
  • Budowania programów z zakresu społecznej odpowiedzialności dostosowanych do potrzeb organizacji 
  • Przeprowadzania zespołu pracowniczego przez zmiany zachodzące w organizacji w wyniku wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju 
  • Inspirowania i włączania pracowników w rozwój strategii zrównoważonego rozwoju
  • Budowania relacji i podejmowania współpracy z otoczeniem społecznym ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorstwa

 

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania AGH, praktyków z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ekspertów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz zajmujących się pomiarem wpływ społecznego, których wiedza oraz analizy konkretnych przypadków będą wykorzystywane podczas zajęć. 

 

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju (ZR), przeprowadzania diagnozy organizacji pod kątem wdrażania ZR, raportowania i oceny wpływu społecznego, zarządzania doświadczeniami interesariuszy, zarządzania kwestiami środowiskowymi i projektowania eko-innowacji. Słuchacze zdobędą umiejętności niezbędne do wdrażania zmian w organizacjach w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności, jak również będą gotowi do promowania wartości i inspirowania zmian w zespołach pracowniczych.