Zarządzanie transportem drogowym

Charakterystyka studiów:

Studia są skierowane zarówno do doświadczonych pracowników firm z branży transportowej jak i do absolwentów uczelni, którzy są dopiero na początku swojej kariery zawodowej i chcą zaistnieć na tym atrakcyjnym i ciągle rozwijającym się rynku. Studia przekazują wiedzę przydatną zarówno z punktu widzenia pracownika mającego w zakresie swoich obowiązków zarządzanie transportem jak i z punktu widzenia przyszłego właściciela firmy zajmującej się transportem rzeczy lub osób.  

Program studiów jest zgodny z załącznikiem I część I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., co umożliwia ubieganie się na podstawie dyplomu ukończenia tych studiów o zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy i osób, organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie.

Materiał obowiązkowy do egzaminu uzupełniony jest o przydatną w praktyce wiedzę w zakresie zarządzania, finansów i marketingu związaną z działalnością transportową. Ponadto w ramach studiów słuchacz może zapoznać się z nowoczesnymi technologiami stosowany aktualnie w transporcie oraz kierunkami ich ewolucji i rozwoju w najbliższej przyszłości. Słuchacz pozna także ekonomiczne i środowiskowe aspekty transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem analizy przypadku przeprowadzonej dla różnych technologii zasilania pojazdów. W ramach studiów przedstawione zostanie także oprogramowanie przydatne w zarządzaniu transportem i możliwości jego wykorzystania w połączeniu z elektronicznymi urządzeniami wykorzystywanymi w tym segmencie rynku.

Studia umożliwiają też bezpośredni kontakt i wymianę poglądów z osobą reprezentującą instytucję sprawującą kontrolę nad transportem rzeczy i osób w Polsce – Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego.

 

Program studiów:

1.        Aspekty prawne działalności transportowej (16 godzin)

2.        Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym (10 godzin)

3.        Wymogi formalne dla zawodu kierowcy i czas pracy kierowcy (14 godzin)

4.        Dostęp do rynku i transport międzynarodowy (18 godzin)

5.        Normy Techniczne i techniczne aspekty działalności (8 godzin)

6.        Transport ładunków niestandardowych (14 godzin)

7.        Ubezpieczenia i gwarancje w działalności transportowej (8)

8.        Elektroniczne narzędzia i nowoczesne technologie wspomagania pracy zarządzającego transportem (5 godzin)

9.        Bezpieczeństwo drogowe (12 godzin)

10.     Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w ramach działalności gospodarczej (16 godzin)

11.     Finansowe i środowiskowe aspekty działalności transportowej (15 godzin)

12.     Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie transportowym (12 godzin)

13.     Marketing, reklama i public relations w przedsiębiorstwach transportowych (12 godzin)

14.     CSR w działalności transportowej (10 godzin)

15.     Pozyskanie dofinansowania z UE na działalność transportową (10 godzin)

 

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie zajmującym się drogowym transportem rzeczy i/lub osób lub w dowolnym innym przedsiębiorstwie dysponującym flotą transportową składającą się z pojazdów drogowych.   

Absolwent studiów dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i organizowania działalności przedsiębiorstwa transportowego.

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Termin zgłoszeń:

 

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- odpis dyplomu lub poświadczona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (magistra, licencjata lub inżyniera),

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie dotyczące formy opłaty.

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio raz w miesiąc.