Zarządzanie systemami logistycznymi

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania logistycznego. W trakcie studiów zostaną przedstawione zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego, jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Nadrzędnym celem studiów jest dwustronny, łączący teorię z praktyką, przekaz wiedzy. Właściwie dobrane proporcje wykładów oraz ćwiczeń dają możliwość zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego.

 

Program studiów:

 • Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa
 • Zarządzanie zapasami
 • Prognozowanie w logistyce
 • Logistyka produkcji
 • System ERP w zastosowaniach logistycznych
 • E-logistyka
 • Gospodarka magazynowa
 • Modelowanie i symulacja procesów logistycznych

 

Sylwetka absolwenta:

Studia kierowane są do:

 • kadry kierowniczej oraz pracowników działów logistycznych i innych jednostek kierujących systemami logistycznymi lub ich częścią, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzę o rozwoju logistyki,
 • osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

 

W trakcie studiów przedstawione zostaną zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego, jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Umożliwi to studentom zdobycie następujących umiejętności:

 • analizy, syntezy i oceny jakości procesów logistycznych w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem aspektów niepewności,
 • planowania, sterowania i kontroli za pomocą łańcucha dostaw w kontekście podstawowych funkcji zarządzania (finansowej, operacyjnej i marketingowej),
 • zastosowania odpowiednich metod prognozowania w zadaniach logistycznych,
 • zastosowania istniejących nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemach logistycznych,
 • samodzielnego rozwiązywania zagadnień lokalizacji, projektowania powierzchni magazynowej oraz rozmieszczenia produktów w magazynie uwzględnieniem specyfikacji produktu,
 • doboru nowoczesnych narzędzi i oprogramowania w zarządzaniu magazynem,
 • rozwiązywania zagadnień związanych z utrzymaniem zapasów,
 • badania i projektowania systemów transportowych oraz zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

 

 

Czas trwania:

2 semestry (X 2022 - IX 2023)

 

Termin zgłoszeń:

od 16 V do 14 X 2022 r. bądź do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 213

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Ewa Dusza

tel.: 12 617 43 66

edusza@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu (sobota: 8.00–18.45, niedziela: 8.00–16.00).