Zarządzanie sprzedażą

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Program studiów zapewnia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z obszaru zarządzania sprzedażą. Studia te zapewniają solidną wiedzę z marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Osobom z doświadczeniem umożliwiają usystematyzowanie posiadanej wiedzy. Program zajęć przygotowany jest z myślą o menedżerach sprzedaży średniego i wyższego szczebla.

 

Program studiów:

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Prawo
  • Marketing
  • Finanse
  • Zarządzanie
  • Badania operacyjne
  • Seminaria

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania AGH, których wiedza oraz analizy konkretnych przypadków będą wykorzystywane podczas zajęć.

 

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu ogólnie pojmowanego procesu zarządzania sprzedażą przy uwzględnieniu dziedzin pomocniczych takich jak prawo, finanse czy badania operacyjne. Studia wzbogacają wiedzę z zakresu zarządzania funkcją handlową przedsiębiorstw oraz umożliwiają zdobycie nowych specjalistycznych kwalifikacji poszukiwanych szczególnie w obszarze handlu i dystrybucji.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do końca IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 102

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Aneta Ochońska

tel.: 12 617 39 92

aochonsk@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 300 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych zjazdów. Przewiduje się około 12 zjazdów, w sobotę od godz. 9.00, w niedzielę do godz. 16.00. Razem studia obejmują około 170 godz. zajęć.