Zarządzanie produkcją

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania produkcją. W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Szczególne miejsce w kształceniu znalazły aspekty praktyczne oraz problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych. W nowatorski sposób przedstawione będą problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.

 

Program studiów:

 • System produkcyjny (operacyjny) i jego otoczenie
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Zintegrowane systemy wytwarzania
 • Analiza produkcji
 • Marketing przemysłowy
 • Organizacja i normowanie czasu pracy
 • Zarządzanie projektami
 • Produktywność i efektywność systemów – Lean Manufacturing
 • Projektowanie produktu
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Symulacja procesów biznesowych
 • Planowanie kosztów
 • Seminarium dyplomowe

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do:

 • absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną zdobyć nowe, bardzo poszukiwane na rynku pracy umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją,
 • pracowników działu produkcji, którzy pragną podnieść skuteczność swoich działań,
 • osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.

 

W trakcie studiów uczestnicy poznają  podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia i  metody zarządzania produkcją. Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest zarządzanie produkcją.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o formie zapłaty,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

dodatkowe informacje rekrutacyjne znajdują się na stronie:

www.produkt.zarz.agh.edu.pl

 

Liczba miejsc:

35

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 215

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Jacek Obrzud

tel.: 12 617 42 96

kom.: 604 173 465

jobrzud@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

4800 zł (2 400 zł – I sem. i 2 400 zł – II sem.)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych sesji dydaktycznych (sobota, niedziela) organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu w blokach po 5 godz. lekcyjnych.